آکاایران: مجله آکا ایران:  Stefan Bleekrode ساعتها، روزها، هفته ها و گاهی ماه ها را صرف نقاشی شهرهایی که بازدید کرده با جزئیات دقیق می کند. او با کمک حافظه اش و خودکار و جوهر، تصویر شهر را به صورت کامل بازسازی می کند بدون اینکه هیچ جزئیات کوچکی را از قلم بیندازد: چراغ های خیابان، ورودی های مترو، مغازه ها، نیمکت های پارک و حتی پرده پنجره ها!! او همه این جزئیات را در ذهنش ضبط می کند و روی کاغذ منتقل می کند. آثار زیبا و فوق العاده این هنرمند را مشاهده می کنید.
نقاشی هایی دقیق با تمام جزئیات +عکس

آکاایران: نقاشی هایی دقیق با تمام جزئیات +عکس

ناپل

نقاشی هایی دقیق با تمام جزئیات +عکس

نیویورک

نقاشی هایی دقیق با تمام جزئیات +عکس

ایتالیا

نقاشی هایی دقیق با تمام جزئیات +عکس

بلوار پاریس در شب

به گزارش آکاایران:

نقاشی هایی دقیق با تمام جزئیات +عکس

روستایی در Cinque Terre

نقاشی هایی دقیق با تمام جزئیات +عکس

وین، اتریش

نقاشی هایی دقیق با تمام جزئیات +عکس

میدان واشنگتن در نیویورک

نقاشی هایی دقیق با تمام جزئیات +عکس

برن، سوئیس

نقاشی هایی دقیق با تمام جزئیات +عکس

شب در پاریس

نقاشی هایی دقیق با تمام جزئیات +عکس

نیویورک سیتی در شب

نقاشی هایی دقیق با تمام جزئیات +عکس

برج شارد در کنار رود تیمز

نقاشی هایی دقیق با تمام جزئیات +عکس

بخارست، رومانی

نقاشی هایی دقیق با تمام جزئیات +عکس

شهر آمریکایی خیالی من

نقاشی هایی دقیق با تمام جزئیات +عکس

منهتن

نقاشی هایی دقیق با تمام جزئیات +عکس

کلانشهر ابداعی من در کنار دریا
 

منبع :

تبلیغات