جنگ با آرد | تخم مرغ و وسایل آتش بازی!

آکاایران: جنگ با آرد، تخم مرغ و وسایل آتش بازی!

آکاایران: به گزارش آکا ایران گروهی از اسپانیایی ها در سنتی دیرینه با پوشیدن لباس های نظامی به یکدیگر آرد و تخم مرغ پرتاب کردند .

به گزارش آکاایران: برگزاری این جشنواره طبق سنتی 200 ساله در جنوب شرقی اسپانیا و در منطقه ایبی برگزار می شود. این جشن هر ساله 28 دسامبر برپا می شود و کسانی که حاضر نیستند خود را با آرد بپوشانند و در جشن شرکت کنند باید جریمه برپدازند ، این جریمه به خیریه ها اعطا می شود.

آکا ایران : صحنه های جشن مانند صحنه میدان جنگ بوده و گلوله های آن تخم مرغ است. بیشتر شرکت کنندگان در این جشن با پوشیدن کلاه های جنگی و عینک های بزرگ از صورت خود در برابر ورود آرد و تخم مرغ به چشم هایشان محافظت می کنند.

این مبارزه همواره بین افراد متاهل و مجرد صورت گرفته و گروه متاهلان کنترل شهر را به دست گرفته و قوانینی وضع می کنند که باعث آغاز دعوا بین گروه می شود.

امیدوارم از دیدن این تصاویر لذت ببرید…

جنگ با آرد | تخم مرغ و وسایل آتش بازی!

جنگ با آرد | تخم مرغ و وسایل آتش بازی!

جنگ با آرد | تخم مرغ و وسایل آتش بازی!

جنگ با آرد | تخم مرغ و وسایل آتش بازی!

جنگ با آرد | تخم مرغ و وسایل آتش بازی!

جنگ با آرد | تخم مرغ و وسایل آتش بازی!

جنگ با آرد | تخم مرغ و وسایل آتش بازی!

جنگ با آرد | تخم مرغ و وسایل آتش بازی!

جنگ با آرد | تخم مرغ و وسایل آتش بازی!

جنگ با آرد | تخم مرغ و وسایل آتش بازی!

اختصاصی آکا ایران

منبع :

تبلیغات