تصاویر مراسم جشن بلوغ دختران در کره جنوبی!

آکاایران: تصاویر مراسم جشن بلوغ دختران در کره جنوبی!

آکاایران: مراسم سن بلوغ دختران در کره جنوبی برگزار شد که در ادامه عکس هایی از این مراسم را مشاهده می کنید.

به گزارش آکاایران: مراسم جشن بلوغ دختران

این مراسم که عکس های آن را مشاهده می کنید, مشابه آن درتمام مدارس دخترانه کره جنوبی برگزار می شود به مراسم سن بلوغ معروف است.

دختران پس ازاین مراسم وارد بزرگسالی می شوند وخود را برای آموختن آداب و رسوم و پذیرش مسئولیت های جدید آماده می کنند.

تصاویر مراسم جشن بلوغ دختران در کره جنوبی!

تصاویر مراسم جشن بلوغ دختران در کره جنوبی!

تصاویر مراسم جشن بلوغ دختران در کره جنوبی!

تصاویر مراسم جشن بلوغ دختران در کره جنوبی!

گردآوری: آکا ایران

منبع :

تبلیغات