آکاایران: مجله آکا ایران: هشتک #CuteOff در توییتر در حال دنبال کردن موضوعی جذاب است و آن هم رقابل بر سر زیبا ترین و جذاب ترین حیوان روی زمین است. در این بحث ، کارشناسان و سازمان های حیوانات تصمیم گرفتند تا نشان دهدند چقدر حیوانات کوچک و بزرگی بر روی زمین است که شایان ستایش اند. همچنین تمام دوست داران حیوانات عکس هایی از حیوان مورد علاقه خود را به اشتراک می گذارند تا بر سر عنوان زیباترین حیوان کره زمین با هم رقابت کنند.

 

مسابقه قشنگترین حیوانات در تویتر (تصاویر)

آکاایران: مسابقه قشنگترین حیوانات در تویتر (تصاویر)

 

 

مسابقه قشنگترین حیوانات در تویتر (تصاویر)

 

 

مسابقه قشنگترین حیوانات در تویتر (تصاویر)

 

 

مسابقه قشنگترین حیوانات در تویتر (تصاویر)

 

 

مسابقه قشنگترین حیوانات در تویتر (تصاویر)

 

 

مسابقه قشنگترین حیوانات در تویتر (تصاویر)

 

 

مسابقه قشنگترین حیوانات در تویتر (تصاویر)

 

 

مسابقه قشنگترین حیوانات در تویتر (تصاویر)

 

 

مسابقه قشنگترین حیوانات در تویتر (تصاویر)

 

 

مسابقه قشنگترین حیوانات در تویتر (تصاویر)

 

 

مسابقه قشنگترین حیوانات در تویتر (تصاویر)

 

 

مسابقه قشنگترین حیوانات در تویتر (تصاویر)

 

 

مسابقه قشنگترین حیوانات در تویتر (تصاویر)

 

 

مسابقه قشنگترین حیوانات در تویتر (تصاویر)

به گزارش آکاایران: زیباترین حیوانات

 

مسابقه قشنگترین حیوانات در تویتر (تصاویر)

زیباترین حیوانات زمین

 

مسابقه قشنگترین حیوانات در تویتر (تصاویر)

 

رقابت بر سر زیباترین حیوانات زمین در توییتر

مسابقه قشنگترین حیوانات در تویتر (تصاویر)

 

 

مسابقه قشنگترین حیوانات در تویتر (تصاویر)

رقابت بر سر زیباترین حیوانات زمین در توییتر

 

مسابقه قشنگترین حیوانات در تویتر (تصاویر)

 

 

مسابقه قشنگترین حیوانات در تویتر (تصاویر)

 

 

مسابقه قشنگترین حیوانات در تویتر (تصاویر)

 

 

مسابقه قشنگترین حیوانات در تویتر (تصاویر)

 

 

مسابقه قشنگترین حیوانات در تویتر (تصاویر)

منبع :

تبلیغات