آکاایران: مجله آکا ایران: هنرمندی بنام Salavat Ufa FIDA از روسیه آثاری مینیاتوری و فوق العاده زیبا را خلق کرده است. نکته ای که مجسمه های او را منحصر بفرد می کند نوع ساختشان است. این مجسمه های مینیاتوری که جزئیات زیادی هم دارند بر روی نوک مداد ساخته شده اند.

 

خلق آثار مینیاتوری زیبا با تراشیدن نوک مداد! +تصاویر

آکاایران: خلق آثار مینیاتوری زیبا با تراشیدن نوک مداد! +تصاویر

خلق آثار مینیاتوری زیبا با تراشیدن نوک مداد! +تصاویر

خلق آثار مینیاتوری زیبا با تراشیدن نوک مداد! +تصاویر

خلق آثار مینیاتوری زیبا با تراشیدن نوک مداد! +تصاویر

خلق آثار مینیاتوری زیبا با تراشیدن نوک مداد! +تصاویر

خلق آثار مینیاتوری زیبا با تراشیدن نوک مداد! +تصاویر

خلق آثار مینیاتوری زیبا با تراشیدن نوک مداد! +تصاویر

خلق آثار مینیاتوری زیبا با تراشیدن نوک مداد! +تصاویر

به گزارش آکاایران: مجسمه هایی ساخته شده بر روی نوک مداد

خلق آثار مینیاتوری زیبا با تراشیدن نوک مداد! +تصاویر

مجسمه

خلق آثار مینیاتوری زیبا با تراشیدن نوک مداد! +تصاویر

خلق آثار مینیاتوری زیبا با تراشیدن نوک مداد! +تصاویر

خلق آثار مینیاتوری زیبا با تراشیدن نوک مداد! +تصاویر

خلق آثار مینیاتوری زیبا با تراشیدن نوک مداد! +تصاویر

خلق آثار مینیاتوری زیبا با تراشیدن نوک مداد! +تصاویر

خلق آثار مینیاتوری زیبا با تراشیدن نوک مداد! +تصاویر

خلق آثار مینیاتوری زیبا با تراشیدن نوک مداد! +تصاویر

خلق آثار مینیاتوری زیبا با تراشیدن نوک مداد! +تصاویر

خلق آثار مینیاتوری زیبا با تراشیدن نوک مداد! +تصاویر

خلق آثار مینیاتوری زیبا با تراشیدن نوک مداد! +تصاویر

خلق آثار مینیاتوری زیبا با تراشیدن نوک مداد! +تصاویر

منبع :

تبلیغات