آکاایران: پس از مدت ها بارش برف مردم ارسنجان را خوشحال کرد. طی دیشب و امروز هرکسی سعی می کرد به نحوی شادی خود را از عنایت پروردگار به خاک تشنه ی ارسنجان نشان دهد.

به گزارش آکاایران: ۴ جوان ارسنجانی شادی خود را با درست کردن عروس برفی نشان دادند.

تعدادی از مردم ساکن شهرک امام خمینی(ره) هم به جشن این عروس هزار داماد آمدند!

عروس برفی ایرانی | هنز نزد ایرانیان است و بس! (تصاویر)

آکاایران: عروس برفی ایرانی، هنز نزد ایرانیان است و بس! (تصاویر)

عروس برفی ایرانی | هنز نزد ایرانیان است و بس! (تصاویر)
عروس برفی ایرانی | هنز نزد ایرانیان است و بس! (تصاویر)
عروس برفی ایرانی | هنز نزد ایرانیان است و بس! (تصاویر)
عروس برفی ایرانی | هنز نزد ایرانیان است و بس! (تصاویر)
عروس برفی ایرانی | هنز نزد ایرانیان است و بس! (تصاویر)
عروس برفی ایرانی | هنز نزد ایرانیان است و بس! (تصاویر)

 

منبع :

تبلیغات