آکاایران: مجله آکا ایران: فیدای ساکن یوفای روسیه است. او در خانواده ای هنرمند متولد شد و سنت خانواده اش را دنبال کرد. فیدای نخستین مجسمه های خود را ابتدای سال جاری خلق کرد. از پیاده کردن نقاشی های معروف روی دانه های کدوتنبل گرفته تا نقاشی روی دانه های برنج و تخم آفتاب گردان از دیگر آثاری است که فیدای دنبال کرده است؛ اما یکی از جدیدترین آثار وی پیکره های مینیاتوری است که روی نوک مداد تراشیده شده و بسیار ظریف و شکننده اند. او برای درست کردن این آثار مینیاتوری از ذره بین و چاقوی مخصوص استفاده کرده است.

 
هنرنمایی روی نوک مداد (تصاویر)

آکاایران: هنرنمایی روی نوک مداد (تصاویر)

هنرنمایی روی نوک مداد (تصاویر)
هنرنمایی روی نوک مداد (تصاویر)
هنرنمایی روی نوک مداد (تصاویر)
هنرنمایی روی نوک مداد (تصاویر)
هنرنمایی روی نوک مداد (تصاویر)
هنرنمایی روی نوک مداد (تصاویر)
هنرنمایی روی نوک مداد (تصاویر)
هنرنمایی روی نوک مداد (تصاویر)
هنرنمایی روی نوک مداد (تصاویر)
هنرنمایی روی نوک مداد (تصاویر)
هنرنمایی روی نوک مداد (تصاویر)
هنرنمایی روی نوک مداد (تصاویر)
هنرنمایی روی نوک مداد (تصاویر)
هنرنمایی روی نوک مداد (تصاویر)
هنرنمایی روی نوک مداد (تصاویر)
 

منبع :

تبلیغات