آکاایران: مجله آکا ایران: هر جسمی که بخواهد دیوار صوتی را بشکند باید از سرعت ۱۲۲۵ کیلومتر بر ساعت پیشی بگیرد.
 واحد سرعت صوت، «ماخ» نام دارد که معادل ۱۲۲۵ کیلومتر بر ساعت است، در تصاویر زیر نشان داده می شود که سرعت عکسبرداری به چه میزان می تواند در ثبت لحظه شکسته شدن دیوار صوتی توسط جنگنده اهمیت داشته است.

 

 

لحظه شکستن دیوار صوتی توسط هواپیما +تصاویر

آکاایران: لحظه شکستن دیوار صوتی توسط هواپیما +تصاویر

به گزارش آکاایران:   ثبت لحظه شکسته شدن دیوار صوتی

لحظه شکستن دیوار صوتی توسط هواپیما +تصاویر
لحظه شکستن دیوار صوتی توسط هواپیما +تصاویر
 
 
 
منبع: ایلنا

منبع :

تبلیغات