آکاایران: عقاب به سمت دریاچه پرواز در حال پرواز است و در فرصت مناسب ماهی را از آب شکار می کند. ماهی با بدنی زخمی، دهانی باز و قیافه ای متعجب اسیر پنجه های قوی عقاب می شود.

به گزارش آکاایران: عکاس این تصاویر موفق به کسب جایزه اول مسابقه ملی عکاسی در حیات وحش لیتوانی شده است.

شکار ماهی توسط عقاب (تصاویر)

آکاایران: شکار ماهی توسط عقاب (تصاویر)

شکار ماهی توسط عقاب (تصاویر)

شکار ماهی توسط عقاب (تصاویر)

شکار ماهی توسط عقاب (تصاویر)

شکار ماهی توسط عقاب (تصاویر)

شکار ماهی توسط عقاب (تصاویر)

شکار ماهی توسط عقاب (تصاویر)

شکار ماهی توسط عقاب (تصاویر)

شکار ماهی توسط عقاب (تصاویر)

منبع :

تبلیغات