آکاایران: اتاقی برای تخلیه خشم! +تصاویر


 

 

مجله آکا ایران: یک شرکت روسی یک روش غیرمعمول تخلیه خشم و استرس به مشتریان خود پیشنهاد می دهد. افراد خشمگین می توانند با پتک به جان وسیله های یک اتاق بیافتند.

اتاقی برای تخلیه خشم! +تصاویر

آکاایران: اتاقی برای تخلیه خشم! +تصاویر


اتاقی برای تخلیه خشم! +تصاویر

اتاقی برای تخلیه خشم! +تصاویر

اتاقی برای تخلیه خشم! +تصاویر

اتاقی برای تخلیه خشم! +تصاویر

اتاقی برای تخلیه خشم! +تصاویر

اتاقی برای تخلیه خشم! +تصاویر

اتاقی برای تخلیه خشم! +تصاویر

اتاقی برای تخلیه خشم! +تصاویر

منبع :

تبلیغات