آکاایران: اخیرا گرایشی جدید در مردم چین به وجود آمده است که می خواهند در تابوت بخوابند تا مرگ را خیلی نزدیک حس کنند.

به گزارش آکاایران: مجله آکا ایران: صدها نفر به خاطر حس کردن مرگ برای خوابیدن در تابوت صف می کشند و در یک اتاق ساکت قرار می گیرند و عزاداران ساختگی برای آنان عزاداری می کنند.

بر اساس این گزارش، این مراسم خاکسپاری ساختگی در چین برگزار می شود تا مردم بیشتر قدر زندگی را بفهمند.

 
چینی ها با خوابیدن در تابوت مرگ را تجربه می کنند +تصاویر

آکاایران: چینی ها با خوابیدن در تابوت مرگ را تجربه می کنند +تصاویر

چینی ها با خوابیدن در تابوت مرگ را تجربه می کنند +تصاویر
چینی ها با خوابیدن در تابوت مرگ را تجربه می کنند +تصاویر
چینی ها با خوابیدن در تابوت مرگ را تجربه می کنند +تصاویر
چینی ها با خوابیدن در تابوت مرگ را تجربه می کنند +تصاویر
چینی ها با خوابیدن در تابوت مرگ را تجربه می کنند +تصاویر
چینی ها با خوابیدن در تابوت مرگ را تجربه می کنند +تصاویر

منبع :

تبلیغات