آکاایران: فلج شدن مرد ۳۲۰ کیلویی به خاطر وزنش +تصاویر


 
مجله آکا ایران: این بیمار۵۵ ساله با وزن حدود ۳۲۰ کیلو، از چاقی مفرط پاتولوژیک یا بیمار گونه رنج می برد و روند درمان وی متشکل از دو بعد پیشگیری و بعد درمان است. این چاقی پس از سکته مغزی بیماری و فلج شدن نیمی از بدن آغاز شده است و وی طی ۶ سال از ۱۸۰ کیلو به ۳۲۰ کیلو رسیده است . همه این مسایل آقای شریفی را به یک بیمار چند وجهی مبدل کرده است.
 
فلج شدن مرد 320 کیلویی به خاطر وزنش +تصاویر

آکاایران: فلج شدن مرد 320 کیلویی به خاطر وزنش +تصاویر

فلج شدن مرد 320 کیلویی به خاطر وزنش +تصاویر
فلج شدن مرد 320 کیلویی به خاطر وزنش +تصاویر
فلج شدن مرد 320 کیلویی به خاطر وزنش +تصاویر
فلج شدن مرد 320 کیلویی به خاطر وزنش +تصاویر
فلج شدن مرد 320 کیلویی به خاطر وزنش +تصاویر
فلج شدن مرد 320 کیلویی به خاطر وزنش +تصاویر
فلج شدن مرد 320 کیلویی به خاطر وزنش +تصاویر
فلج شدن مرد 320 کیلویی به خاطر وزنش +تصاویر
فلج شدن مرد 320 کیلویی به خاطر وزنش +تصاویر
فلج شدن مرد 320 کیلویی به خاطر وزنش +تصاویر
فلج شدن مرد 320 کیلویی به خاطر وزنش +تصاویر
فلج شدن مرد 320 کیلویی به خاطر وزنش +تصاویر
فلج شدن مرد 320 کیلویی به خاطر وزنش +تصاویر
فلج شدن مرد 320 کیلویی به خاطر وزنش +تصاویر
فلج شدن مرد 320 کیلویی به خاطر وزنش +تصاویر
فلج شدن مرد 320 کیلویی به خاطر وزنش +تصاویر
فلج شدن مرد 320 کیلویی به خاطر وزنش +تصاویر

منبع :

تبلیغات