آکاایران: باریک ترین و لاغرترین برج های جهان +تصاویر


 

 مجله آکا ایران: وقتی که قیمت زمین در منطقه ای سرسام آور می شود، سازندگان از هیچ فرصتی برای ساخت و ساز نمی گذرند

 

به گزارش آکاایران:  ساختمان فلتیرون، آمریکا

باریک ترین و لاغرترین برج های جهان +تصاویر

آکاایران: باریک ترین و لاغرترین برج های جهان +تصاویر

 

باریک ترین و لاغرترین برج های جهان +تصاویر

 

باریک ترین و لاغرترین برج های جهان +تصاویر

 

باریک ترین و لاغرترین برج های جهان +تصاویر


۲٫ ساختمان پنکیک، ژاپن

باریک ترین و لاغرترین برج های جهان +تصاویر


۳٫ ساختمان نارا، ژاپن

باریک ترین و لاغرترین برج های جهان +تصاویر

 

باریک ترین و لاغرترین برج های جهان +تصاویر


۴٫ سختمان آیکان، آمریکا

باریک ترین و لاغرترین برج های جهان +تصاویر

 

باریک ترین و لاغرترین برج های جهان +تصاویر


۵٫ ساختمان گیت وی، سنگاپور/مجله آکا ایران

باریک ترین و لاغرترین برج های جهان +تصاویر

 

باریک ترین و لاغرترین برج های جهان +تصاویر

 

باریک ترین و لاغرترین برج های جهان +تصاویر

 

 


۶٫ ساختمان کیزارازو، ژاپن

باریک ترین و لاغرترین برج های جهان +تصاویر


۷٫ ساختمان هاوسمن، فرانسه

باریک ترین و لاغرترین برج های جهان +تصاویر


۸٫ ساختمان باریک در لندن، انگلستان

باریک ترین و لاغرترین برج های جهان +تصاویر


۹٫ ساختمان ناکازاکی، ژاپن

باریک ترین و لاغرترین برج های جهان +تصاویر


۱۰٫ ساختمان “قرمز”، ژاپن

باریک ترین و لاغرترین برج های جهان +تصاویر

 


۱۱٫ بلوک تارارگونا، اسپانیا

باریک ترین و لاغرترین برج های جهان +تصاویر


۱۲٫ ساختمان نقره ای، توکیو، ژاپن

باریک ترین و لاغرترین برج های جهان +تصاویر


۱۳٫ برج جان هانکوک، آمریکا

 

باریک ترین و لاغرترین برج های جهان +تصاویر

 

باریک ترین و لاغرترین برج های جهان +تصاویر

 

باریک ترین و لاغرترین برج های جهان +تصاویر

 


۱۴٫ ساختمان مسکونی در ایتالیا

باریک ترین و لاغرترین برج های جهان +تصاویر


۱۵٫ ساختمان مسکونی در آمریکای لاتین

باریک ترین و لاغرترین برج های جهان +تصاویر

 

و اما باریکترین ساختمان جهان، خانه کرت، لهستان

 

باریک ترین و لاغرترین برج های جهان +تصاویر

 

باریک ترین و لاغرترین برج های جهان +تصاویر

 

منبع :

تبلیغات