آکاایران: مجله آکا ایران: این آثار هنری غیر تجسمی توسط هنرمند ایتالیایی به نام فابریزیو کورنلی ساخته شده است. او نور را به گونه ای هدایت میکند که تصاویر دلخواهش روی صفحات دیده شوند. آثار هنری او تنها در صورت وجود نور است که قابل مشاهده اند .

به گزارش آکاایران: او در واقع با ایجاد سایه های مختلف در جلو نور تصویر سازی میکند. دراین بین استفاده از قانون پرسپکتیو برای درست درآمدن تصاویر ساخته شده بسیار مهم است.

ساخت شکل های زیبا توسط سایه ها (تصاویر)

آکاایران: ساخت شکل های زیبا توسط سایه ها (تصاویر)

ساخت شکل های زیبا توسط سایه ها (تصاویر)
ساخت شکل های زیبا توسط سایه ها (تصاویر)
ساخت شکل های زیبا توسط سایه ها (تصاویر)
ساخت شکل های زیبا توسط سایه ها (تصاویر)
ساخت شکل های زیبا توسط سایه ها (تصاویر)
ساخت شکل های زیبا توسط سایه ها (تصاویر)
ساخت شکل های زیبا توسط سایه ها (تصاویر)
ساخت شکل های زیبا توسط سایه ها (تصاویر)
ساخت شکل های زیبا توسط سایه ها (تصاویر)
ساخت شکل های زیبا توسط سایه ها (تصاویر)
ساخت شکل های زیبا توسط سایه ها (تصاویر)

منبع :

تبلیغات