آکاایران: زوج خوش ذوقی در روسیه با پوشیدن لباس دزدان دریایی، پیمان ازدواج خود را امضا کردند.
 
مجله آکا ایران: به دلیل علاقه این دو نفر به شخصیت های دزدان دریایی به جای پوشیدن لباس رسمی ازدواج، با پوشیدن لباس دزدان دریایی پیمان ازدواج بستند.

عکس: ازدواج به سبک دزدان دریایی

آکاایران: عکس: ازدواج به سبک دزدان دریایی

منبع :

تبلیغات