آکاایران: مجموعه ای پرتره با نام چهره های وحشی، انسان ها را در غلاف حیوانات به نمایش می گذارد. پروژه از حیوانات اسیری الهام گرفته شده که درنتیجه اضطراب روانی ناشی از دربند بودن به مدت طولانی خود را در قفس به عقب و جلو می انداختند. هنرمند این مجموعه Devin mitchell امیدوار است مجموعه پرتره هایش چشم افرادی که نمی دانند این حیوانات در اسارت چه حسی خواهند داشت را باز کند. وی می گوید من همیشه به این فکر می کردم که چطور حیوانات وحشی باشکوه باید در باغ وحش هایی به دور از زیستگاه طبیعی خود که اغلب شباهتی هم با آنها ندارند زندگی کنند.

 

اگر پوست انسان مانند حیوانات بود (تصاویر)

آکاایران: اگر پوست انسان مانند حیوانات بود (تصاویر)

اگر پوست انسان مانند حیوانات بود (تصاویر)

اگر پوست انسان مانند حیوانات بود (تصاویر)

اگر پوست انسان مانند حیوانات بود (تصاویر)

اگر پوست انسان مانند حیوانات بود (تصاویر)

اگر پوست انسان مانند حیوانات بود (تصاویر)

به گزارش آکاایران: پرتره پیوند انسان با چهره های وحشی

اگر پوست انسان مانند حیوانات بود (تصاویر)

اگر پوست انسان مانند حیوانات بود (تصاویر)

پرتره

اگر پوست انسان مانند حیوانات بود (تصاویر)

وحشی

اگر پوست انسان مانند حیوانات بود (تصاویر)

انسان

اگر پوست انسان مانند حیوانات بود (تصاویر)

عکس

اگر پوست انسان مانند حیوانات بود (تصاویر)

اگر پوست انسان مانند حیوانات بود (تصاویر)

اگر پوست انسان مانند حیوانات بود (تصاویر)

اگر پوست انسان مانند حیوانات بود (تصاویر)

منبع :

تبلیغات