آکاایران: مجله آکا ایران: «Jacqueline Poirier» از تخیل خود برای سفر به دور دنیا با کمک یک بوم نامتعارف استفاده می کند. او روی بشقاب های سرامیکی سفید، نقاشی های دقیق و رئالیستی می کشد. در اکثر موارد، ژاکلین صحنه هایی را طراحی می کند که با مناظر واقعی که قبلا آنجا بوده مطابقت دارد و به دنبال پیش زمینه ای می کردد که در رنگ و خطوط با بشقاب آنها هماهنگی دارد.
 
نقاشی های

آکاایران: نقاشی های باور نکردنی روی بشقاب

 
نقاشی های
 
نقاشی های
 
نقاشی های
 
نقاشی های
 
نقاشی های
 
نقاشی های
 
نقاشی های
 
نقاشی های
 
نقاشی های

منبع :

تبلیغات