آکاایران: تد ریچاردز عاشق طوطی اش است؛ آن قدر که صورت و حتی سفیدی چشمش را هم تاتو کرد تا شبیه حیوان خانگی اش شود.

به گزارش آکاایران: مجله آکا ایران: اگر به نظرتان این پیرمرد ۵۶ ساله ساکن بریستول انگلیس به اندازه کافی مغز پرنده ای نیست (!) پس بدانید که او از این هم فراتر رفت و در طی یک عمل ۶ ساعته گوش هایش را برداشت تا بدین طریق بیشتر شبیه طوطی اش شود! البته به نظر خودش این بهترین اتفاقی است که تاب حال برای او افتاده است و مرتب خودش را در آینه نگاه می کند و لذت می برد.

هرچند با برداشتن گوش، دیگر عینک گذاشتن برای ریچاردز دشوار شد. بااین حال او از کار خود پشیمان نبود و به جای آن دو پیچ فلزی دو سمت سرش کار گذاشت تا دسته های عینک را نگه دارند. تِد به تازگی نیز جراحی را پیداکرده که حاضر است بینی اش را به صورت نوک طوطی عمل کند!

عشق به طوطی باعث قطع گوش های این مرد شد! +تصاویر

آکاایران: عشق به طوطی باعث قطع گوش های این مرد شد! +تصاویر

 

 

عشق به طوطی باعث قطع گوش های این مرد شد! +تصاویر

 

 

عشق به طوطی باعث قطع گوش های این مرد شد! +تصاویر

 

 

عشق به طوطی باعث قطع گوش های این مرد شد! +تصاویر

 

 

عشق به طوطی باعث قطع گوش های این مرد شد! +تصاویر

 

 

عشق به طوطی باعث قطع گوش های این مرد شد! +تصاویر

منبع :

تبلیغات