آکاایران: با دقت در جزئیات ظاهری مخلوقات خداوند، بیشتر می توان به قدرت و عظمت خالق لایزال پی برد. در میان موجودات زنده، برخی گونه ها به چشم می خورند که پوستی بسیار شفاف همچون شیشه دارند.
 
مجله آکا ایران: حیوانات شفاف مانند شیشه های درخشان در پیرامون محیط زندگیمان یافت می شوند ولی نگاهی دقیق می خواهد تابتوانیم باشگفتی های اسرارآمیز آفرینش بیشتر آشنا شویم .
 
حیواناتی با پوست شیشه ای همچون قورباغه ها ، ماهی ها و پروانه ها در میان بیشماری از گونه های موجود در سراسر جهان یافت می شوند.
 در قلمرو حیوانات، استتار به عنوان یکی از صفات مهم به شمار می رود ، موجودات دریایی شفاف از این قابلیت برای پنهان ماندن و فرار از دست شکارچیان استفاده می کنند.
 
قابل ذکر است که دانشمندان هیچ توضیح روشنی برای این موضوع پیدا نکرده اند و این امر مانند دیگر شگفتی های جهان آفرینش همچنان مرموز باقی مانده است.
 

حیواناتی با پوست شیشه ایی! +تصاویر

آکاایران: حیواناتی با پوست شیشه ایی! +تصاویر

حیواناتی با پوست شیشه ایی! +تصاویر

حیواناتی با پوست شیشه ایی! +تصاویر

حیواناتی با پوست شیشه ایی! +تصاویر

حیواناتی با پوست شیشه ایی! +تصاویر

حیواناتی با پوست شیشه ایی! +تصاویر

حیواناتی با پوست شیشه ایی! +تصاویر

حیواناتی با پوست شیشه ایی! +تصاویر

حیواناتی با پوست شیشه ایی! +تصاویر

حیواناتی با پوست شیشه ایی! +تصاویر

حیواناتی با پوست شیشه ایی! +تصاویر

حیواناتی با پوست شیشه ایی! +تصاویر

حیواناتی با پوست شیشه ایی! +تصاویر

حیواناتی با پوست شیشه ایی! +تصاویر

حیواناتی با پوست شیشه ایی! +تصاویر

حیواناتی با پوست شیشه ایی! +تصاویر

حیواناتی با پوست شیشه ایی! +تصاویر

حیواناتی با پوست شیشه ایی! +تصاویر

حیواناتی با پوست شیشه ایی! +تصاویر

حیواناتی با پوست شیشه ایی! +تصاویر

 

منبع :

تبلیغات