آکاایران: مجله آکا ایران: بیشتر شهرهای مدرن دنیا به رشد متوازن و ساخت و ساز آهسته و پیوسته اهمیت می دهند. بعضی از شهرها هم البته می خواهند در طول چند سال، مسیری را که شهرهای دیگر در چند دهه طی کرده اند، با معماری غیربومی نامتوازن طی کنند. مقامات این شهرها تصور می کنند که “تمدن” فقط عبارت است از ساختمان هایی که بتوانند در فهرست “ترین”ها قرار بگیرند، اما به هر حال تلاش آنها را می توان ستود. برخی از شهرها هم البته نه رشد متوازن را دارند، نه احترام به بناهای قدیمی و محیط زیست را و نه کوچک ترین اهمیتی به نو کردن و ساخت و ساز بناهای لازم فرهنگی می دهند. با هم عکس های جالبی را مرور می کنیم که نشان می دهند در طول زمان، چهره شهرهای بزرگ دنیا چقدر عوض شده است.

تغییر شهرهای معروف دنیا در گذر زمان (تصاویر)

آکاایران: تغییر شهرهای معروف دنیا در گذر زمان (تصاویر)


شانگهای سال ۱۹۹۰ در مقایسه با شانگهای سال ۲۰۱۰
تغییر شهرهای معروف دنیا در گذر زمان (تصاویر)

پاریس در سال های آغازین قرن بیستم در مقایسه با پاریس این روزها

به گزارش آکاایران:

تغییر شهرهای معروف دنیا در گذر زمان (تصاویر)

پاناماسیتی سال های دهه ۱۹۳۰ و اکنون

تغییر شهرهای معروف دنیا در گذر زمان (تصاویر)

شنژن چین در سال ۱۹۸۰ و سال ۲۰۱۱

تغییر شهرهای معروف دنیا در گذر زمان (تصاویر)

تورنتوی دهه ۱۹۳۰ و اکنون

تغییر شهرهای معروف دنیا در گذر زمان (تصاویر)

مقایسه سنگاپور در دهه ۱۹۹۰ و سنگاپور فعلی

تغییر شهرهای معروف دنیا در گذر زمان (تصاویر)

بانگوک در سال ۱۹۸۸ و اکنون

تغییر شهرهای معروف دنیا در گذر زمان (تصاویر)

ونیز ۱۹۷۰ و اکنون

تغییر شهرهای معروف دنیا در گذر زمان (تصاویر)

دوبی در سال ۱۹۹۰ و اکنون

تغییر شهرهای معروف دنیا در گذر زمان (تصاویر)

توکیو در سال ۱۹۴۵ و اکنون

تغییر شهرهای معروف دنیا در گذر زمان (تصاویر)

کوالالامپور مالزی در ۱۹۹۰ و اکنون

تغییر شهرهای معروف دنیا در گذر زمان (تصاویر)

آتن در سال ۱۸۶۰ و اکنون

منبع :

تبلیغات