در این بخش از سایت آکاایران تصاویر جالبی از دوران قاجار را برای شما آماده کرده ایم ، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد.


عکس از دوران قاجار

ساختمان نظمیه در میدان توپخانه

عکس از دوران قاجار

سه خط درشکه در خیابانی نامعلوم

عکس از دوران قاجار

ضلع شمالی میدان توپخانه

عکس از دوران قاجار

اقامتگاه اتابک در لاله زار

عکس از دوران قاجار

مجلس شورای ملی در بهارستان

عکس از دوران قاجار

مدرسه عالی اروپایی ها در ارگ 

عکس از دوران قاجار

مریض خانه دولت 

عکس از دوران قاجار

زیارتگاه شاه عبدالعظیم

عکس از دوران قاجار

میدان توپخانه

عکس از دوران قاجار

بانک شاهنشاهی در میدان توپخانه

عکس از دوران قاجار

میدان توپخانه

عکس از دوران قاجار

میدان توپخانه

عکس از دوران قاجار

میدان توپخانه

عکس از دوران قاجار

میدان توپخانه

عکس از دوران قاجار

نمای کلی از میدان توپخانه

عکس از دوران قاجار

میدان مشق

عکس از دوران قاجار

نمایی از دربند

عکس از دوران قاجار

میدان قانون

عکس از دوران قاجار

خیابان نامعلوم با وسائل نقلیه عمومی

عکس از دوران قاجار

طاق نصرت
عکس از دوران قاجار

طاق نصرت

عکس از دوران قاجار

مراسم سلام در کاخ گلستان

عکس از دوران قاجار

ضیافت درباریان در کاخ گلستان

عکس از دوران قاجار

جشن در کاخ گلستان

عکس از دوران قاجار

درشکه ناصرالدین شاه

عکس از دوران قاجار

تابوت ناصرالدین شاه در مراسم تشییع
عکس از دوران قاجار

تابوت ناصرالدین شاه در کاخ 

عکس از دوران قاجار

ضیافت درباریان در کاخ

عکس از دوران قاجار

انتظار برای بار عام ناصرالدین شاه

عکس از دوران قاجار

گارد شاهی در شهر

عکس از دوران قاجار

صفوف خدم و حشم دربار

عکس از دوران قاجار

اردوی شاهی 

عکس از دوران قاجار

مقامات در محکمه داخل کاخ گلستان

عکس از دوران قاجار

مراسم ازدواج عزیزالدوله یا ملیجک با اختر الدوله دختر شاه

عکس از دوران قاجار

مراسم سلام در کاخ گلستان

عکس از دوران قاجار

مراسم سلام در کاخ گلستان

عکس از دوران قاجار

مراسم سلام در کاخ گلستان 

عکس از دوران قاجار

مراسم سلام در کاخ گلستان

عکس از دوران قاجار

مراسم سلام در کاخ گلستان

عکس از دوران قاجار

میز پذیرایی در کاخ گلستان

عکس از دوران قاجار

مراسم های جشن نوروز در کاخ گلستان

عکس از دوران قاجار

میدان توپخانه

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

عکس های ایران زمان قاجار , عکس های قدیمی زمان شاه , عکس های خانواده قاجار , عکس زنان دوره قاجار , عکس زنان دوره قاجار , زنان دوره قاجار عکس , عکس های زنان فاجار , عکس قدیمی قاجار , قاجاریه عکس , قاجاریه عکس , عکس قاجار


تبلیغات