آکاایران: عکس های جذاب دوچرخه سواری کراس کانتری زنان زیبا در ایران رقابت های دوچرخه سواری کوهستان در قسمت بانوان در گرگان برگزار شد.

ایران ناز: مرحله سوم رقابت های دوچرخه سواری کوهستان در بخش «کراس کانتری» در قسمت بانوان در گرگان برگزار شد. در این رقابت ها 18نفر از بانوان رکابزن در قالب تیم های مختلف و در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان در مسیر پارک جنگلی النگدره گرگان با هم رقابت کردند.

دوچرخه سواری کراس کانتری زنان زیبا در ایران (عکس)

آکاایران: دوچرخه سواری کراس کانتری زنان زیبا در ایران (عکس)

رقابت های دوچرخه سواری کراس کانتری بانوان

دوچرخه سواری کراس کانتری زنان زیبا در ایران (عکس)

دوچرخه سواری کراس کانتری بانوان

دوچرخه سواری کراس کانتری زنان زیبا در ایران (عکس)

رقابت های کراس کانتری بانوان

دوچرخه سواری کراس کانتری زنان زیبا در ایران (عکس)

دوچرخه سواری کوهستان کراس کانتری بانوان

دوچرخه سواری کراس کانتری زنان زیبا در ایران (عکس)

دوچرخه سواری کوهستان بانوان

دوچرخه سواری کراس کانتری زنان زیبا در ایران (عکس)

دوچرخه سواری کوهستان

دوچرخه سواری کراس کانتری زنان زیبا در ایران (عکس)

دوچرخه سواری کوهستان کراس کانتری

.

منبع :


تبلیغات