در این بخش از سایت آکاایران زیباترین تصاویر از کره زمین را برای شما آماده کرده ایم ، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد.

سیاره ی زمین بر اساس فاصله تا خورشید، سومین سیاره ی منظومه شمسی است که در فاصلهٔ حدود ۱۵۰ میلیون کیلومتری از ستاره ی خورشید قرار دارد. فاصلهٔ زمین تا خورشید به گونه ایست که شرایط محیطی آن قابلیت زیستن را به موجودات زندهٔ کربنی می دهد و تاکنون تنها سیاره ای بوده است که وجود حیات در آن ثابت شده است. وقتیکه فضانوردان برای اولین بار به فضا رفتند و با چشم سر زمین را مشاهده کردند، آن را سیاره آبی (آبی رنگ) نامیدند و این جای تعجب نیست. زیرا 70 درصد از سیاره ما را اقیانوس ها پوشانیده و 30 درصد باقیمانده آن زمین خشک و سفت است که بالاتر از سطح دریا قرار دارد.

شکل زمین را می توان بصورت کره ای که در قطبین پهن شده تصور نمود. در واقع یک گوی است، اما گردش زمین باعث می گردد تا در استوا متورم شود. بدین معنی است که اندازه گیری از قطب تا قطب دیگر حدود 43 کیلیومتر کمتر از قطر زمین در استوای آن می باشد. با اینکه بلندترین کوه روی زمین البرز، اما دورترین کوه از مرکز زمین کوه چیمبورازو در اکوادور می باشد
.عکس های سیاره

تصاویر کره زمین

عکس های سیاره

عکس های سیاره زمین

عکس های سیاره

عکسهای زیبا از سیاره زمین

عکس های سیاره

تصاویری برگزیده از شگفتی های سیاره زمین

عکس های سیاره

عکس از کره زمین

عکس های سیاره

عکس های سیاره زمین

عکس های سیاره

عکسهای زیبا از سیاره زمین

عکس های سیاره

عکس از کره زمین

عکس های سیاره

عکسهای زیبا از سیاره زمین

عکس های سیاره

عکس های سیاره زمین

عکس های سیاره

عکس های سیاره زمین

عکس های سیاره

عکس های زیبا از کره زمین

عکس های سیاره

عکس های زیبا از کره زمین

عکس های سیاره

تصاویری برگزیده از شگفتی های سیاره زمین

عکس های سیاره

تصاویری برگزیده از شگفتی های سیاره زمین

عکس های سیاره

عکس از کره زمین

عکس های سیاره

تصاویر کره زمین

عکس های سیاره

عکسهای زیبا از سیاره زمین

عکس های سیاره

تصاویری برگزیده از شگفتی های سیاره زمین

عکس های سیاره

عکس های سیاره زمین

عکس های سیاره

عکس از کره زمین

عکس های سیاره

تصاویری برگزیده از شگفتی های سیاره زمین

عکس های سیاره

عکس های سیاره زمین

عکس های سیاره

تصاویری برگزیده از شگفتی های سیاره زمین

عکس های سیاره

عکس از کره زمین

عکس های سیاره

تصاویری برگزیده از شگفتی های سیاره زمین

عکس های سیاره

عکسهای زیبا از سیاره زمین

عکس های سیاره

عکسهای زیبا از سیاره زمین

عکس های سیاره

تصاویر کره زمین

عکس های سیاره

عکس از کره زمین

عکس های سیاره

تصاویری برگزیده از شگفتی های سیاره زمین

عکس های سیاره

عکس های زیبا از کره زمین

عکس های سیاره

عکسهای زیبا از سیاره زمین

عکس های سیاره

عکس های سیاره زمین

عکس های سیاره

عکسهای زیبا از سیاره زمین

عکس های سیاره

عکس از کره زمین

عکس های سیاره

عکس از کره زمین

عکس های سیاره

عکس های زیبا از کره زمین

عکس های سیاره

عکس های زیبا از کره زمین

عکس های سیاره

تصاویری برگزیده از شگفتی های سیاره زمین

عکس های سیاره

عکس های سیاره زمین
عکس های سیاره

عکس از کره زمینعکس های سیاره

تصاویر کره زمینعکس های سیاره

عکسهای زیبا از سیاره زمینعکس های سیاره

تصاویر کره زمینعکس های سیاره

عکس های زیبا از کره زمینعکس های سیاره

تصاویر کره زمینعکس های سیاره

عکس های سیاره زمینعکس های سیاره

عکس از کره زمینعکس های سیاره

عکس های زیبا از کره زمینعکس های سیاره

تصاویر کره زمینعکس های سیاره

عکسهای زیبا از سیاره زمینعکس های سیاره

عکس از کره زمینعکس های سیاره

عکس از کره زمینعکس های سیاره

عکس از کره زمینعکس های سیاره

عکس از کره زمینعکس های سیاره

عکس های زیبا از کره زمینعکس های سیاره

عکس از کره زمینعکس های سیاره

عکس از کره زمینعکس های سیاره

عکسهای زیبا از سیاره زمینعکس های سیاره

تصاویری برگزیده از شگفتی های سیاره زمینعکس های سیاره

عکس های سیاره زمین


عکس های سیاره

تصاویر کره زمین


 
گردآوری سرگرمی آکا

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

عکس های ماه و زمین , عکس زمین از فضا , عکس سیارات , کره جهان

عکس از کره زمین

عکس های سیاره زمین، عکس از کره زمین، تصاویری برگزیده از شگفتی های سیاره زمین، تصاویر کره زمین، عکسهای زیبا از سیاره زمین، عکس های زیبا از کره زمین - آکا

    در این بخش از سایت آکاایران زیباترین تصاویر از کره زمین را برای شما آماده کرده ایم ، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد. سیاره ی زمین بر اساس فاصله تا خورشید،
طبیعت

دیدنی های سیاره زمین 4 - عکس های طبیعت

دیدنی های سیاره زمین (2)دیدنی های سیاره زمین (2)دیدنی های سیاره زمین (2)دیدنی های سیاره زمین (2)دیدنی های سیاره زمین (2)دیدنی های سیاره زمین (2)دیدنی های سیاره زمین (2)دیدنی های سی
تبلیغات