در این بخش از سایت آکاایران تدصاویر بسیار زیبایی از مزارع را برای شما آماده کرده ایم ، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد.
 
تاپ ناپ: روغن کلزا به دلیل حضور اسیدهای چرب اشباع نشده و فاقد کلسترول از کیفیت تغذیه ای بالایی برخوردار است و بین ارقام و در شرایط مختلف تنوع زیادی در ترکیب اسیدهای چرب آن مشاهده می شود.

برخی از انواع کلزا که در گروه کانولا قرار دارند دارای کمتر از ۳۰ میکرومول گلوکوزینولات در هر گرم کنجاله بوده و روغن دانه آنها دارای مقدار زیادی اسیدهای چرب غیر اشباع و حدود ۲ درصد یا کمتر دارای اسید اروسیک می باشند و روغن آنها به صورت خوراکی مصرف می شود.

عکسهای زیبا

مزرعه های فوق زیبای دانه های کلزا

عکسهای زیبا

تصاویر زیبای مزرعهعکسهای زیبا

عکس مزرعهعکسهای زیبا

مزرعه های فوق زیبای دانه های کلزاعکسهای زیبا

مزرعه های فوق زیبای دانه های کلزاعکسهای زیبا

عکسهای زیبا از مزارععکسهای زیبا

عکس مزرعهعکسهای زیبا

تصاویر زیبای مزرعهعکسهای زیبا

مزرعه های فوق زیبای دانه های کلزاعکسهای زیبا

تصاویر زیبای مزرعهعکسهای زیبا

مزرعه های فوق زیبای دانه های کلزاعکسهای زیبا

عکس مزرعهعکسهای زیبا

مزرعه های فوق زیبای دانه های کلزاعکسهای زیبا

عکسهای زیبا از مزارع

 

عکسهای زیبا

عکسهای زیبا از مزارع

عکسهای زیبا

عکس مزرعه

عکسهای زیبا

عکسهای زیبا از مزارع

عکسهای زیبا

عکسهای زیبا از مزارع

عکسهای زیبا

عکس مزرعه

عکسهای زیبا

عکسهای زیبا از مزارع

عکسهای زیبا

مزرعه های فوق زیبای دانه های کلزا


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

خبرگزاری تصاویر زیبا کلزا , تصاویر زیبا کلزا

تبلیغات