آکاایران: زن وشوهر هنرمندی با همکاری یکدیگر نقاشی هایی بسیار دلپذیر و طبیعی از انسان کشیده اند.آثار این هنرمندان آنچنان طبیعی است که بیننده احساس می کند با یک میکروسکوب در حال دیدن منافذ پوست ،چین وچروک های یک انسان است.

نام این هنرمندان Kit King و Corey Oda  است .

نقاشی هایی مانند عکس

آکاایران: نقاشی هایی مانند عکس

نقاشی هایی مانند عکس

نقاشی هایی مانند عکس

نقاشی هایی مانند عکس

نقاشی هایی مانند عکس

نقاشی هایی مانند عکس

نقاشی هایی مانند عکس

.

منبع : webgardha.com


تبلیغات