نقاشی های

آکاایران: نقاشی های خانم سمیه الهیاری

آکاایران: با دقت به طراحی خانم سمیه الهیاری نگاه کنید و نظرات خود را درباره ی این طراحی ایشان، در همین بخش ثبت کنید.

مقایسه نقاشی های خانم سمیه الهیاری با طرح اصلی

طرح اصلی برداشته شده از بخش طراحی لیوان آب

نقاشی های

 طرح کشیده شده با خودکار

نقاشی های

طرح اصلی برداشته شده از بخش طراحی لیوان آب

نقاشی های

نقاشی کشیده شده لیوان آب

نقاشی های

 طرح اصلی برداشته شده از بخش طراحی چشم

نقاشی های

طرح کشیده شده توسط خانم اله یاری

نقاشی های

سعی کنید نظرات شما به دور از موضع گیری باشد. خلاقیت هر فرد یعنی تغییراتی که عمدا نسبت به طرح اصلی داده می شود تا تغییری در طراحی به وجود آید. بیشتر از شبیه بودن طرح اصلی و نقاشی، سعی کنید به خلاقیت خانم سمیه الهیاری توجه داشته باشید.

منبع :


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

موره‌شین الهیاری


تبلیغات