اینستاگردی با هانیه غلامی | بازیگر و مدلینگ جوان و محبوب

آکاایران: اینستاگردی با هانیه غلامی ،بازیگر و مدلینگ جوان و محبوب

آکاایران: اینستاگردی با هانیه غلامی ،بازیگر و مدلینگ جوان و محبوب

هانیه غلامی بازیگر جوان سینما و فعال در زمینه مدلینگ است، وی در فیلم همه چیز آنجاست دیده شد. او به تازگی ازدواج کرده و تصاویرش در رسانه ها بازنشر شد. هانیه غلامی دختر لادن سلیمانی است که وی هم بازیگر است. نکته جالب اینجاست که هانیه غلامی مادری بسیار جوان دارد و کسی باور نمی کند که این دو مادر و دختر باشند. امروز نگاهی داریم به صفحه اینستاگرام هانیه غلامی و بهترین عکس های وی را در این مطلب از سایت نیک شو برای شما بازنشر می کنیم. هانیه غلامی بیشتر عکس هایی از خودش و همسرش را منتشر می کند و نیم نگاهی هم به مدلینگ دارد.

اینستاگردی با هانیه غلامی | بازیگر و مدلینگ جوان و محبوب

هانیه غلامی متولد سال ۱۳۷۳ است و مادرش وقتی ۱۶ ساله بوده وی را به دنیا آورده. هانیه غلامی دانشجوی رشته رواشناسی بالینی در دانشگاه تهران مرکز بازیگری را با فیلم سینمایی “یکی میخواد باهات حرف بزنه” (۱۳۹۰) ساخته منوچهر هادی شروع کرد.

اینستاگردی با هانیه غلامی | بازیگر و مدلینگ جوان و محبوب

اینستاگردی با هانیه غلامی | بازیگر و مدلینگ جوان و محبوب

اینستاگردی با هانیه غلامی | بازیگر و مدلینگ جوان و محبوب

عکسهای هانیه غلامی

اینستاگردی با هانیه غلامی | بازیگر و مدلینگ جوان و محبوب

اینستاگردی با هانیه غلامی | بازیگر و مدلینگ جوان و محبوب

هانیه غلامی

اینستاگردی با هانیه غلامی | بازیگر و مدلینگ جوان و محبوب

هانیه غلامی و مادرش لادن سلیمانی

اینستاگردی با هانیه غلامی | بازیگر و مدلینگ جوان و محبوب

اینستاگردی با هانیه غلامی | بازیگر و مدلینگ جوان و محبوب

اینستاگردی با هانیه غلامی | بازیگر و مدلینگ جوان و محبوب

اینستاگردی با هانیه غلامی | بازیگر و مدلینگ جوان و محبوب

عکس ازدواج هانیه غلامی

اینستاگردی با هانیه غلامی | بازیگر و مدلینگ جوان و محبوب

اینستاگردی با هانیه غلامی | بازیگر و مدلینگ جوان و محبوب

اینستاگردی با هانیه غلامی | بازیگر و مدلینگ جوان و محبوب

اینستاگردی با هانیه غلامی | بازیگر و مدلینگ جوان و محبوب

اینستاگردی با هانیه غلامی | بازیگر و مدلینگ جوان و محبوب

اینستاگردی با هانیه غلامی | بازیگر و مدلینگ جوان و محبوب

اینستاگردی با هانیه غلامی | بازیگر و مدلینگ جوان و محبوب

اینستاگردی با هانیه غلامی | بازیگر و مدلینگ جوان و محبوب

استایل هانیه غلامی

اینستاگردی با هانیه غلامی | بازیگر و مدلینگ جوان و محبوب

اینستاگردی با هانیه غلامی | بازیگر و مدلینگ جوان و محبوب

اینستاگردی با هانیه غلامی | بازیگر و مدلینگ جوان و محبوب

اینستاگردی با هانیه غلامی | بازیگر و مدلینگ جوان و محبوب

هانیه غلامی و همسرش

اینستاگردی با هانیه غلامی | بازیگر و مدلینگ جوان و محبوب

ازدواج هانیه غلامی

اینستاگردی با هانیه غلامی | بازیگر و مدلینگ جوان و محبوب

هانیه غلامی و همسرش در روز ازدواج

اینستاگردی با هانیه غلامی | بازیگر و مدلینگ جوان و محبوب

اینستاگردی با هانیه غلامی | بازیگر و مدلینگ جوان و محبوب

اینستاگردی با هانیه غلامی | بازیگر و مدلینگ جوان و محبوب

هانیه غلامی و همسرش محمد پناهی

اینستاگردی با هانیه غلامی | بازیگر و مدلینگ جوان و محبوب

اینستاگردی با هانیه غلامی | بازیگر و مدلینگ جوان و محبوب

اینستاگردی با هانیه غلامی | بازیگر و مدلینگ جوان و محبوب

اینستاگردی با هانیه غلامی | بازیگر و مدلینگ جوان و محبوب

هانیه غلامی و محمد پناهی

اینستاگردی با هانیه غلامی | بازیگر و مدلینگ جوان و محبوب

اینستاگردی با هانیه غلامی | بازیگر و مدلینگ جوان و محبوب

اینستاگردی با هانیه غلامی | بازیگر و مدلینگ جوان و محبوب

اینستاگردی با هانیه غلامی | بازیگر و مدلینگ جوان و محبوب

اینستاگردی با هانیه غلامی | بازیگر و مدلینگ جوان و محبوب

اینستاگردی با هانیه غلامی | بازیگر و مدلینگ جوان و محبوب

اینستاگردی با هانیه غلامی | بازیگر و مدلینگ جوان و محبوب

اینستاگردی با هانیه غلامی | بازیگر و مدلینگ جوان و محبوب

اینستاگردی با هانیه غلامی | بازیگر و مدلینگ جوان و محبوب

اینستاگردی با هانیه غلامی | بازیگر و مدلینگ جوان و محبوب

اینستاگردی با هانیه غلامی | بازیگر و مدلینگ جوان و محبوب

اینستاگردی با هانیه غلامی | بازیگر و مدلینگ جوان و محبوب

اینستاگردی با هانیه غلامی | بازیگر و مدلینگ جوان و محبوب

اینستاگردی با هانیه غلامی | بازیگر و مدلینگ جوان و محبوب

هانیه غلامی

اینستاگردی با هانیه غلامی | بازیگر و مدلینگ جوان و محبوب

اینستاگردی با هانیه غلامی | بازیگر و مدلینگ جوان و محبوب

اینستاگردی با هانیه غلامی | بازیگر و مدلینگ جوان و محبوب

اینستاگردی با هانیه غلامی | بازیگر و مدلینگ جوان و محبوب

عکسهای اینستاگرام هانیه غلامی

اینستاگردی با هانیه غلامی | بازیگر و مدلینگ جوان و محبوب

اینستاگردی با هانیه غلامی | بازیگر و مدلینگ جوان و محبوب

اینستاگردی با هانیه غلامی | بازیگر و مدلینگ جوان و محبوب

اینستاگردی با هانیه غلامی | بازیگر و مدلینگ جوان و محبوب

اینستاگردی با هانیه غلامی | بازیگر و مدلینگ جوان و محبوب

اینستاگردی با هانیه غلامی | بازیگر و مدلینگ جوان و محبوب

اینستاگردی با هانیه غلامی | بازیگر و مدلینگ جوان و محبوب

اینستاگردی با هانیه غلامی | بازیگر و مدلینگ جوان و محبوب

اینستاگردی با هانیه غلامی | بازیگر و مدلینگ جوان و محبوب

اینستاگردی با هانیه غلامی | بازیگر و مدلینگ جوان و محبوب

اینستاگردی با هانیه غلامی | بازیگر و مدلینگ جوان و محبوب

اینستاگردی با هانیه غلامی | بازیگر و مدلینگ جوان و محبوب

اینستاگردی با هانیه غلامی | بازیگر و مدلینگ جوان و محبوب

اینستاگردی با هانیه غلامی | بازیگر و مدلینگ جوان و محبوب

اینستاگردی با هانیه غلامی | بازیگر و مدلینگ جوان و محبوب

اینستاگردی با هانیه غلامی | بازیگر و مدلینگ جوان و محبوب

اینستاگردی با هانیه غلامی | بازیگر و مدلینگ جوان و محبوب

اینستاگردی با هانیه غلامی | بازیگر و مدلینگ جوان و محبوب

اینستاگردی با هانیه غلامی | بازیگر و مدلینگ جوان و محبوب

اینستاگردی با هانیه غلامی | بازیگر و مدلینگ جوان و محبوب

اینستاگردی با هانیه غلامی | بازیگر و مدلینگ جوان و محبوب

اینستاگردی با هانیه غلامی | بازیگر و مدلینگ جوان و محبوب

اینستاگردی با هانیه غلامی | بازیگر و مدلینگ جوان و محبوب

مطالب بیشتر:

عکس های جالب مادر و دختر جوان بازیگر سینمای ایران

بوسه هانیه غلامی و همسرش در روز عروسی +عکس

عکس های اینستاگرام هانیه غلامی +عکس عاشقانه در کنار همسر

لباس عروس هانیه غلامی بازیگر دلپذیر و جوان ایرانی +عکس

اینستاگردی با هانیه غلامی | بازیگر و مدلینگ جوان و محبوب
.

منبع : niksho.com


تبلیغات