یاد ایام قدیم از بازیگران و ستاره های ایرانی

آکاایران: یاد ایام قدیم از بازیگران و ستاره های ایرانی

آکاایران: یاد ایام قدیم از بازیگران و ستاره های ایرانی

تصاویری از بازیگران و ستاره های سرشناس ایرانی را در روزگاران و ایام قدیم می بینید که شاید در آن روزها کسی تصور نمی کرد که موفقیت امروز نصیب آن ها گردد. اما گذشت زمان همه چیز را مشخص می کند.

یاد ایام قدیم از بازیگران و ستاره های ایرانی

عباس غزالی

یاد ایام قدیم از بازیگران و ستاره های ایرانی

استاد اکبر عبدی

یاد ایام قدیم از بازیگران و ستاره های ایرانی

احمد مهرانفر

یاد ایام قدیم از بازیگران و ستاره های ایرانی

آتیلا حجازی

یاد ایام قدیم از بازیگران و ستاره های ایرانی

بیتا بادران

یاد ایام قدیم از بازیگران و ستاره های ایرانی

علی دایی

یاد ایام قدیم از بازیگران و ستاره های ایرانی

نصرالله رادش

یاد ایام قدیم از بازیگران و ستاره های ایرانی

پرستو صالحی

یاد ایام قدیم از بازیگران و ستاره های ایرانی

یاد ایام قدیم از بازیگران و ستاره های ایرانی

یاد ایام قدیم از بازیگران و ستاره های ایرانی

داریوش ارجمند

یاد ایام قدیم از بازیگران و ستاره های ایرانی

برزو ارجمند

یاد ایام قدیم از بازیگران و ستاره های ایرانی

مهران غفوریان به همراه رفقا

.

منبع : niksho.com

تبلیغات