سلفی دیدنی خانم های بازیگر با خداداد عزیزی!

آکاایران: سلفی دیدنی خانم های بازیگر با خداداد عزیزی!

آکاایران: سلفی دیدنی خانم های بازیگر با خداداد عزیزی!

پرستو صالحی، سحر زکریا و چند بازیگر خانم عکسی به یادگار با غزال تیزپای فوتبال ایران خداداد عزیزی و مهدی هاشمی نسب به یادگار گرفتند. خداداد عزیزی به خاطر گلی که به استرالیا زد و آن فرار معروفش به غزال تیزپا مشهور شده است.

سلفی دیدنی خانم های بازیگر با خداداد عزیزی!

.

منبع : faranaz.com

تبلیغات