آکاایران: مواد مذاب در آوارهای حادثه پلاسکو مواد گداخته که از آتش های زیر آوار حادثه پلاسکو توسط ماشین های امدادی بیرون کشیده شده است .

ساختمان پلاسکو ساختمانی تجاری در ضلع شمال شرقی چهارراه استانبول، تهران بود و از آن به عنوان اولین ساختمان بلندمرتبه و مدرن خاورمیانه یاد می شد.

ساختمان پلاسکو چند روز پیش در یک اتفاق بسیار ناراحت کننده در طی آتش گرفتن چند طبقه بالا به طور کامل فرو ریخت و به خرابه ای تبدیل شد .

شدت حرارت آتش سوزی ساختمان پلاسکو باعث شده زیر آوارهای این ساختمان مواد به صورت مذاب در آیند.

مواد مذاب در آوارهای حادثه پلاسکو  عکسمواد مذاب در آوارهای حادثه پلاسکو  عکس

مواد مذاب در پلاسکو

.

منبع : https:avaliha.ir

تبلیغات