به گفته شاعر پارسی زبان فردوسی نیکو سخن :

پسر کو ندارد نشان از پدر تو بیگانه خوانش مخوانش پسر

 

 

پسر کو ندارد نشان از پدر

عکس پدر و پسر

پسر کو ندارد نشان از پدر

عکس پدر و پسر

پسر کو ندارد نشان از پدر

عکس پدر و پسر

پسر کو ندارد نشان از پدر

عکس پدر و پسر

پسر کو ندارد نشان از پدر

عکس پدر و پسر

پسر کو ندارد نشان از پدر

عکس پدر و پسر

پسر کو ندارد نشان از پدر

عکس پدر و پسر

پسر کو ندارد نشان از پدر

عکس پدر و پسر

پسر کو ندارد نشان از پدر

عکس پدر و پسر

پسر کو ندارد نشان از پدر

عکس پدر و پسر

پسر کو ندارد نشان از پدر

عکس پدر و پسر

پسر کو ندارد نشان از پدر

عکس پدر و پسر

پسر کو ندارد نشان از پدر

عکس پدر و پسر

پسر کو ندارد نشان از پدر

عکس پدر و پسر

پسر کو ندارد نشان از پدر

عکس پدر و پسر

گردآوری: مجله اینترنتی زیگیل

منبع: ایران ویج

منبع : parsi1.com


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

شعر فردوسی پسر نشان از پدر , واژه رنگین در اشعار فردوسی


تبلیغات