اتومبیل های هیدروژنی جدید جایگزین بهتری با مصرف انرژی نو به جای ماشین های که سوخت های فسیلی مصرف می کنند، می باشند. یکی از جدیدترین کانسپت طراحی های مرسدس-بنز تنها مدلی نیست که با سوخت های هیدروژنی کار می کنند اما بیشتر به خاطر نوع رنگ آمیزی آن خاص است. خودروی G-Code SUV طوری نقاشی شده است که از انرژی های خورشیدی و بادی بهره برده است.

کانسپت جدید طراحی مرسدس +تصاویر - عکس ماشین | عکس موتور

کانسپت جدید طراحی مرسدس +تصاویر - عکس ماشین | عکس موتور

کانسپت جدید طراحی مرسدس +تصاویر - عکس ماشین | عکس موتور

کانسپت جدید طراحی مرسدس +تصاویر - عکس ماشین | عکس موتور

کانسپت جدید طراحی مرسدس +تصاویر - عکس ماشین | عکس موتور

کانسپت جدید طراحی مرسدس +تصاویر - عکس ماشین | عکس موتور

کانسپت جدید طراحی مرسدس +تصاویر - عکس ماشین | عکس موتور

کانسپت جدید طراحی مرسدس +تصاویر - عکس ماشین | عکس موتور

کانسپت جدید طراحی مرسدس +تصاویر - عکس ماشین | عکس موتور

کانسپت جدید طراحی مرسدس +تصاویر - عکس ماشین | عکس موتور

تهیه و ترجمه: مجله اینترنتی زیگیل

تبلیغات