پوشاک

 

آکاایران به نقل از مدآنلاین : پوست خشک صورت بسیار عذاب آور است و قطعا نمیخواهید با پوست خشک در اجتماع ظاهر شوید. پس این مطلب را برای درمان پوست خشک صورت با ماساژ بخوانید.

به صورت خود نگاه کنید. آیا تمام قسمتهای پوستتان خشک شده است و یا اینکه بعضی از نقاط آن و یا نقاط بسیار کمی از صورت؟

اگر تمام صورتتان خشک بود، به آرامی پوست صورت را با نوک انگشتان ماساژ دهید. بهتر است قبل از ماساژ، یک مشت آب گرم به روی صورت بپاشید تا منافذ صورت باز شوند و بتوانید بهتر ماساژ دهید.

به نوشته آرایشیک، میتوانید ترکیبی از عسل و شکر را استفاده کنید. دقت کنید مقدار شکر بیشتر از عسل باشد. با استفاده از این مخلوط، پوست صورت را ماساژ دهید.

دکوراسیون

 میتوانید با استفاده از حولهای  که گرم کردهاید، پوست صورت را ماساژ دهید.

پس از ماساژ، دوباره به صورتتان آب بزنید و با حولهای نرم، کمی از خیسی را خشک کنید، به گونهای که رطوبت پوست همچنان باقی بماند.

با استفاده از لوسیونهای مرطوبکننده و البته ماساژ ندادن روی پوست (در غیر این صورت پوسته پوسته میشود) و یک پنبه، صورت خود را مرطوب نگه دارید.

میتوانید در مرحله قبل، به جای لوسیون، از وازلین استفاده کنید.

روزانه مقدار زیاد آب بنوشید. پوست خشک نیاز به آب دارد.

مدآنلاین

 نکات و هشدارها

ماساژ روی پوست نباید محکم باشد، چراکه باعث خارش میشود.

یکی از نشانههای نیاز بدن به آب بیشتر، زردتر شدن ادرار است. شفاف شدن ادرار نشان از آب مناسب در بدن است.

از کرمهای ضدآفتاب استفاده کنید تا پوستتان خشک نشود.

منبع : modeonline.ir

تبلیغات