رنگ لاک

 

آکاایران به نقل از مدآنلاین : آیا می دانید رنگ لاکتان میتوانید خصوصیات درونی شما را فاش کند؟ به عبارت دیگرهر رنگ لاکی که شما انتخاب میکنید نشاندهنده روحیه ومحتوای درونی شماست. در این نوشته سیمرغ به شما میگوییم که هر رنگ لاک نشانگر چه شخصیتی است. 

رنگ قرمز

خانمهایی که از رنگ قرمز برای لاکشان استفاده میکنند، از اعتماد به نفس بسیار بالایی برخوردارند.

مدل ناخن

رنگ زرد 

اگر شما برای رنگ لاک ناخنهایتان از رنگ زرد استفاده میکنید، این قضیه نشاندهنده روحیه شاد و سرزنده شماست.

مدل لاک ناخن

سبز روشن 

خانمهایی که از رنگ سبز روشن برای لاک ناخنها استفاده میکنند از روحیه خیرخواهانهای برخوردار هستند.

مدل لاک

 

نارنجی پررنگ 

اگر شما خانمی را دیدید که برای لاک ناخنهایش از رنگ نارنجی پررنگ استفاده کرده است، بدانید که او فردی برونگراست.

صنعت

 

آبی 

همیشه به خانمهایی که از رنگ آبی استفاده میکنند، اعتماد کنید.آنها افراد بسیار قبل اعتمادی هستند.

خانه

 

صورتی روشن 

این خانمها ، بسیار رمانتیک و عاطفی هستند.

جواهرات

 

سفید 

این خانمها بسیار فکور و اندیشمند هستند. سعی کنید در مشکلاتتان از آنها کمک بگیرید.

پوشاک

آبی بنفش یا ارغوانی 

این خانمها روحیهای مذهبی و دینی دارند.

دکوراسیون

مشکی 

اگر خانمی را دیدید که از رنگ مشکی برای لاک ناخنهایش استفاده کرده، شک نکنید او در زمره زنان قدرتمند است.

مدآنلاین

منبع : modeonline.ir


تبلیغات