شخصیت شما در لاک ناخن‌تان نهفته است - عکس ماشین | عکس موتور

 

آکاایران به نقل از مدآنلاین : آیا می دانید رنگ لاکتان میتوانید خصوصیات درونی شما را فاش کند؟ به عبارت دیگرهر رنگ لاکی که شما انتخاب میکنید نشاندهنده روحیه ومحتوای درونی شماست. در این نوشته سیمرغ به شما میگوییم که هر رنگ لاک نشانگر چه شخصیتی است. 

رنگ قرمز

خانمهایی که از رنگ قرمز برای لاکشان استفاده میکنند، از اعتماد به نفس بسیار بالایی برخوردارند.

شخصیت شما در لاک ناخن‌تان نهفته است - عکس ماشین | عکس موتور

رنگ زرد 

اگر شما برای رنگ لاک ناخنهایتان از رنگ زرد استفاده میکنید، این قضیه نشاندهنده روحیه شاد و سرزنده شماست.

شخصیت شما در لاک ناخن‌تان نهفته است - عکس ماشین | عکس موتور

سبز روشن 

خانمهایی که از رنگ سبز روشن برای لاک ناخنها استفاده میکنند از روحیه خیرخواهانهای برخوردار هستند.

شخصیت شما در لاک ناخن‌تان نهفته است - عکس ماشین | عکس موتور

 

نارنجی پررنگ 

اگر شما خانمی را دیدید که برای لاک ناخنهایش از رنگ نارنجی پررنگ استفاده کرده است، بدانید که او فردی برونگراست.

شخصیت شما در لاک ناخن‌تان نهفته است - عکس ماشین | عکس موتور

 

آبی 

همیشه به خانمهایی که از رنگ آبی استفاده میکنند، اعتماد کنید.آنها افراد بسیار قبل اعتمادی هستند.

شخصیت شما در لاک ناخن‌تان نهفته است - عکس ماشین | عکس موتور

 

صورتی روشن 

این خانمها ، بسیار رمانتیک و عاطفی هستند.

شخصیت شما در لاک ناخن‌تان نهفته است - عکس ماشین | عکس موتور

 

سفید 

این خانمها بسیار فکور و اندیشمند هستند. سعی کنید در مشکلاتتان از آنها کمک بگیرید.

شخصیت شما در لاک ناخن‌تان نهفته است - عکس ماشین | عکس موتور

آبی بنفش یا ارغوانی 

این خانمها روحیهای مذهبی و دینی دارند.

شخصیت شما در لاک ناخن‌تان نهفته است - عکس ماشین | عکس موتور

مشکی 

اگر خانمی را دیدید که از رنگ مشکی برای لاک ناخنهایش استفاده کرده، شک نکنید او در زمره زنان قدرتمند است.

شخصیت شما در لاک ناخن‌تان نهفته است - عکس ماشین | عکس موتور

منبع : modeonline.ir


تبلیغات