loading...

این مناطق دیدنی چین را ازدست ندهید! - عکس ماشین | عکس موتور

آکاایران به نقل از مدآنلاین : بسیاری از مسافران ایرانی که به چین می روند، شهرهای بزرگی مانند پکن، شانگهای و گوانگ جو را به عنوان مقاصد گردشگری خود انتخاب می کنند، شاید گردشگران با شهرها یا مناطق دیگر چین آشنایی زیادی نداشته باشند، زیباترین مناطق چین در سه شهر مذکور متمرکز نشده است.ا گر شما به چین سفر می کنید، حتما به این مناطق زیبا هم بروید. زیبایی مناظر این نواحی خاطرات جاودانی را برای شما برجای خواهد گذاشت.

این مناطق دیدنی چین را ازدست ندهید! - عکس ماشین | عکس موتور

- یانگ شوئو واقع در استان گوانگ سی

این مناطق دیدنی چین را ازدست ندهید! - عکس ماشین | عکس موتور

- شهرستان فونگ هوانگ در استان هه نان

این مناطق دیدنی چین را ازدست ندهید! - عکس ماشین | عکس موتور

- تونگ لو در استان جه جیانگ

این مناطق دیدنی چین را ازدست ندهید! - عکس ماشین | عکس موتور


- وو یوان در استان جیانگ سی

این مناطق دیدنی چین را ازدست ندهید! - عکس ماشین | عکس موتور


- جیانگ جی در ناحیه خودمختار تبت

این مناطق دیدنی چین را ازدست ندهید! - عکس ماشین | عکس موتور


- دائو چنگ در استان سی چوان

این مناطق دیدنی چین را ازدست ندهید! - عکس ماشین | عکس موتور


- دون هوانگ در استان گان سو

این مناطق دیدنی چین را ازدست ندهید! - عکس ماشین | عکس موتور


- بورجین در منطقه خود مختار اویغور شین جیانگ

این مناطق دیدنی چین را ازدست ندهید! - عکس ماشین | عکس موتور


- لی بوئو در استان گوئی جو

این مناطق دیدنی چین را ازدست ندهید! - عکس ماشین | عکس موتور


- شین یانگ در استان شن سی

این مناطق دیدنی چین را ازدست ندهید! - عکس ماشین | عکس موتور


- شهرستان فونگ هوانگ

این مناطق دیدنی چین را ازدست ندهید! - عکس ماشین | عکس موتور

این مناطق دیدنی چین را ازدست ندهید! - عکس ماشین | عکس موتور

این مناطق دیدنی چین را ازدست ندهید! - عکس ماشین | عکس موتور

این مناطق دیدنی چین را ازدست ندهید! - عکس ماشین | عکس موتور


منبع : modeonline.irتبلیغات