مدآنلاین

آکاایران به نقل از مدآنلاین : کانسپت ها( مدل های مفهومی) تاثیرات دو سویه ای دارند. از طرفی این شاهکارها تکنولوژی و طرح هایی را نمایش می دهند که در خودروهای آینده از آنها استفاده می شود و از سوی دیگر این سوال را در ذهن عموم ایجاد می کنند که آیا این کانسپت می تواند به واقعیت تبدیل شود یا خیر.

اینطور نیست که همیشه کانسپت ها بتوانند به خط تولید برسند. اما امروز شش کانسپتی را که احتمال تولیدشان در آینده ای نزدیک وجود دارد به شما نشان می دهیم. هیچ صحبت رسمی درباره تولید این خودروها نشده ولی شواهد نشان می دهند که احتمال تولیدشان بسیار بالاست.

مترجم: احسان دوستی

منبع : modeonline.ir


تبلیغات