عکس نوشته های

عکس نوشته های عاشقانه

عکس نوشته های

بس کـه لبریزم از تـو 

می‌خواهم بدوم در بین صحراها

سر بکوبم بـه سنگ کوهستان

تن بکوبم بـه موج دریاها

مـن بـه اتمام دگر نیندیشم

کـه همین دوست داشتن زیباست 

عکس نوشته های

عکس نوشته های عاشقانه

عکس نوشته های

چقدر می تواني خوشبخت باشی

وقتی کـه میدانی

کسی هست کـه تـو را

با همه ی ي انچه کـه هستی

دوست می دارد 

عکس نوشته های

عکس نوشته عاشقانه دونفری 2019

عکس نوشته های

او

مسافری بود کـه بـه دوردست پرید

و مـن آن چمدان

کـه در فرودگاه جا ماند

حالا

بین مقیمان دست بـه دست می‌شوم

بی آنکه کسی رمز مرا بداند

عکس نوشته های

عکس نوشته خاص عاشقانه به همراه متن

عکس نوشته های

کمى نخند

کمى دور شو

کمى بد باش

کـه هر چـه مى کشم از دست مهربانى توست

عکس نوشته های

عکس نوشته های

چشم ها کـه دروغ نمی گویند

روبرویم بنشین

زل بزن در چشم هایم

پل بزن بـه قلبم

جز خودت ، در آن

چـه خواهی دید؟

عکس نوشته های

عکس نوشته های

حتی وقتی نشسته اي

طوفان در

آرامش اندام هایت پیداست 

افشین یداللهی

عکس نوشته های

عکس نوشته های

دستانت ابرهای بهاری‌اند

اگر دستهایت نبود

جهان از تشنگی می‌مرد 

عکس نوشته های

عکس نوشته های

در بین این همه ی هیاهو

تـو

آن آرامشى باش

کـه یک‌باره نازل میشود

عکس نوشته های

عکس نوشته های

صدا کن مرا

صدای تـو خوب اسـت

صدای تـو سبزینه آن گیاه عجیبی اسـت

کـه در انتهای صمیمیت حزن میروید

عکس نوشته های

عکس نوشته های

در ابعاد این عصر خاموش

مـن از طعم تصنیف درمتن

ادراک یک کوچه تنهاترم

بیا تابرایت بگویم چـه اندازه تنهایی مـن بزرگ اسـت

و تنهایی مـن شبیخون حجم ترا پیش‌بینی نمی کرد

و خاصیت عشق این اسـت

عکس نوشته های

عکس نوشته های

روزش مهم نیست

همه ی چیز بـه خنده ى اول صبحت بستگى دارد

کافیست بخندى،

تا تمام روز را در آسمان قدم بزنم

امتحان کن

عکس نوشته های

عکس نوشته های

مـن با تـو مینویسم و میخوانم

مـن با تـو راه میروم و حرف می زنم

وز شوق این محال

کـه دستم بـه دست توست

مـن،جای راه رفتن

پرواز میکنم

عکس نوشته های

عکس نوشته هاي عاشقانه خاص 2019 اشعار نو عاشقانه 

عکس نوشته های

مگذار دیگران نام تـو را بدانند 

همین زلال بی‌کران چشمانت 

برای پچ پچ هزار ساله آنان کافی‌ ست 

عکس نوشته های

 

 

عکس نوشته های

عکس نوشته هاي عاشقانه

عکس نوشته های

عکس نوشته عاشقانه دونفری 2019

عکس نوشته های

زندگی را باید کنار گذاشت

گاهی حواس را پرت میکند

آدم باید شش دانگ حواسش

بـه دوست داشتنت باشد

عکس نوشته های

عکس نوشته احساسی،

عکس نوشته های

متن هاي عاشقانه خاص

عکس نوشته های

می‌ شود با یکی چای بخوری

با یکی سفر بروی

با یکی عکس بگیری

راه بروی 

اما فقط یکیست کـه برایش

چای می‌ ریزی

با او حرف می‌ زنی

راه می‌ روی

و دوستش می‌ داری 

عکس نوشته های

عکسهای عاشقانه جدید

عکس نوشته های

عکس نوشته های

وقتی کـه تـو نیستی

دنیا چیزی کم دارد

مثل کم داشتن یک وزیدن

یک واژه، یک ماه 

مـن فکر می‌ کنم در غیاب تـو

همه ی‌ ي خانه‌ هاي جهان خالیست

همه ی‌ ي پنجره‌ ها بسته اسـت

وقتی کـه تـو نیستی، مـن هم

تنهاترین اتفاق بی‌ دلیل زمینم 

عکس نوشته های

متن هاي جدید عاشقانه 98

عکس نوشته های

عکس نوشته های

می‌ نشینم در نبودت

بی‌ قراری می‌ کنم

جمعه‌ ها رابا خیالت

جمعه‌داری می‌ کنم

عکس نوشته های

عکس نوشته های

عکس نوشته های

دستان تـو

نقاشان ماهرند

طرحی کشیده‌ اند درمن

مختصر بنام عشق

عکس نوشته های

عکس نوشته های

عکس نوشته های

عشق

تنها ارثیه‌ ایست

کـه از مـن بـه تـو می‌ رسد

مرا ببخش

اگر با دست‌ هاي خالی

دوست داشتمت 

عکس نوشته های

عکس نوشته های

عکس نوشته های

دلم صبحی، سلامی

بوسه‌ اي، عشقی

نسیمی، عطر لبخندی

نوای دلکش تار و کمانچه

از مسیری دورتر حتی

دلم شعری

سراسر دوستت دارم

دلم دشتی

پر از آویشن و گل پونه

می‌ خواهد

عکس نوشته های

عکس نوشته های

عکس نوشته های

وقتی تـو نیستی

شادی کلام نامفهومیست

و دوستت می‌ دارم رازیست

کـه در بین حنجره‌‌ ام دق می‌ کند

و مـن چگونه بی‌‌ تـو نگیرد دلم ؟

عکس نوشته های

عکس عاشقانه دونفره عکس پروفایل عاشقانه دونفره 2019

عکس نوشته های

عکس نوشته دونفره و عکس پروفایل عاشقانه 2019 متن هاي زیبای احساسی 

عکس نوشته های

 

همچنین برای مشاهده عکس پروفایل کلیک کنید


تبلیغات