عکس نوشته های عاشقانه خاص 2019  اشعار نو عاشقانه
بس کـه لبریزم از تـو 

عکس نوشته های عاشقانه

عکس نوشته های عاشقانه زن و شوهری

می‌خواهم بدوم در بین صحراها

سر بکوبم بـه سنگ کوهستان

تن بکوبم بـه موج دریاها

مـن بـه اتمام دگر نیندیشم

کـه همین دوست داشتن زیباست 

عکس نوشته های عاشقانه

عکس نوشته های عاشقانه

عکس نوشته های عاشقانه و زیبا

چقدر می تواني خوشبخت باشی

وقتی کـه میدانی

کسی هست کـه تـو را

با همه ی ي انچه کـه هستی

دوست می دارد 

عکس نوشته های عاشقانه جدید

عکس نوشته عاشقانه دونفری 2019

عکس نوشته های عاشقانه شاد

او

مسافری بود کـه بـه دوردست پرید

و مـن آن چمدان

کـه در فرودگاه جا ماند

حالا

بین مقیمان دست بـه دست می‌شوم

بی آنکه کسی رمز مرا بداند

عکس نوشته های عاشقانه غمگین

عکس نوشته خاص عاشقانه به همراه متن

عکس نوشته های عاشقانه برای پروفایل

کمى نخند

کمى دور شو

کمى بد باش

کـه هر چـه مى کشم از دست مهربانى توست

عکس نوشته های عاشقانه ترکی استانبولی

عکس نوشته های عاشقانه اینستاگرام

چشم ها کـه دروغ نمی گویند

روبرویم بنشین

زل بزن در چشم هایم

پل بزن بـه قلبم

جز خودت ، در آن

چـه خواهی دید؟

عکس نوشته های عاشقانه زیبا

عکس نوشته های عاشقانه زن و شوهری

حتی وقتی نشسته اي

طوفان در

آرامش اندام هایت پیداست 

افشین یداللهی

عکس نوشته های عاشقانه

عکس نوشته های عاشقانه و زیبا

دستانت ابرهای بهاری‌اند

اگر دستهایت نبود

جهان از تشنگی می‌مرد 

عکس نوشته های عاشقانه جدید

عکس نوشته های عاشقانه شاد

در بین این همه ی هیاهو

تـو

آن آرامشى باش

کـه یک‌باره نازل میشود

عکس نوشته های عاشقانه غمگین

عکس نوشته های عاشقانه برای پروفایل

صدا کن مرا

صدای تـو خوب اسـت

صدای تـو سبزینه آن گیاه عجیبی اسـت

کـه در انتهای صمیمیت حزن میروید

عکس نوشته های عاشقانه ترکی استانبولی

عکس نوشته های عاشقانه اینستاگرام

در ابعاد این عصر خاموش

مـن از طعم تصنیف درمتن

ادراک یک کوچه تنهاترم

بیا تابرایت بگویم چـه اندازه تنهایی مـن بزرگ اسـت

و تنهایی مـن شبیخون حجم ترا پیش‌بینی نمی کرد

و خاصیت عشق این اسـت

عکس نوشته های عاشقانه زیبا

عکس نوشته های عاشقانه زن و شوهری

روزش مهم نیست

همه ی چیز بـه خنده ى اول صبحت بستگى دارد

کافیست بخندى،

تا تمام روز را در آسمان قدم بزنم

امتحان کن

عکس نوشته های عاشقانه

عکس نوشته های عاشقانه و زیبا

مـن با تـو مینویسم و میخوانم

مـن با تـو راه میروم و حرف می زنم

وز شوق این محال

کـه دستم بـه دست توست

مـن،جای راه رفتن

پرواز میکنم

عکس نوشته های عاشقانه جدید

عکس نوشته هاي عاشقانه خاص 2019 اشعار نو عاشقانه 

عکس نوشته های عاشقانه شاد

مگذار دیگران نام تـو را بدانند 

همین زلال بی‌کران چشمانت 

برای پچ پچ هزار ساله آنان کافی‌ ست 

عکس نوشته های عاشقانه غمگین

 

 

عکس نوشته های عاشقانه برای پروفایل

عکس نوشته هاي عاشقانه

عکس نوشته های عاشقانه ترکی استانبولی

عکس نوشته عاشقانه دونفری 2019

عکس نوشته های عاشقانه اینستاگرام

زندگی را باید کنار گذاشت

گاهی حواس را پرت میکند

آدم باید شش دانگ حواسش

بـه دوست داشتنت باشد

عکس نوشته های عاشقانه زیبا

عکس نوشته احساسی،

عکس نوشته های عاشقانه زن و شوهری

متن هاي عاشقانه خاص

عکس نوشته های عاشقانه

می‌ شود با یکی چای بخوری

با یکی سفر بروی

با یکی عکس بگیری

راه بروی 

اما فقط یکیست کـه برایش

چای می‌ ریزی

با او حرف می‌ زنی

راه می‌ روی

و دوستش می‌ داری 

عکس نوشته های عاشقانه و زیبا

عکسهای عاشقانه جدید

عکس نوشته های عاشقانه جدید

عکس نوشته های عاشقانه شاد

وقتی کـه تـو نیستی

دنیا چیزی کم دارد

مثل کم داشتن یک وزیدن

یک واژه، یک ماه 

مـن فکر می‌ کنم در غیاب تـو

همه ی‌ ي خانه‌ هاي جهان خالیست

همه ی‌ ي پنجره‌ ها بسته اسـت

وقتی کـه تـو نیستی، مـن هم

تنهاترین اتفاق بی‌ دلیل زمینم 

عکس نوشته های عاشقانه غمگین

متن هاي جدید عاشقانه 98

عکس نوشته های عاشقانه برای پروفایل

عکس نوشته های عاشقانه ترکی استانبولی

می‌ نشینم در نبودت

بی‌ قراری می‌ کنم

جمعه‌ ها رابا خیالت

جمعه‌داری می‌ کنم

عکس نوشته های عاشقانه اینستاگرام

عکس نوشته های عاشقانه زیبا

عکس نوشته های عاشقانه زن و شوهری

دستان تـو

نقاشان ماهرند

طرحی کشیده‌ اند درمن

مختصر بنام عشق

عکس نوشته های عاشقانه

عکس نوشته های عاشقانه و زیبا

عکس نوشته های عاشقانه جدید

عشق

تنها ارثیه‌ ایست

کـه از مـن بـه تـو می‌ رسد

مرا ببخش

اگر با دست‌ هاي خالی

دوست داشتمت 

عکس نوشته های عاشقانه شاد

عکس نوشته های عاشقانه غمگین

عکس نوشته های عاشقانه برای پروفایل

دلم صبحی، سلامی

بوسه‌ اي، عشقی

نسیمی، عطر لبخندی

نوای دلکش تار و کمانچه

از مسیری دورتر حتی

دلم شعری

سراسر دوستت دارم

دلم دشتی

پر از آویشن و گل پونه

می‌ خواهد

عکس نوشته های عاشقانه ترکی استانبولی

عکس نوشته های عاشقانه اینستاگرام

عکس نوشته های عاشقانه زیبا

وقتی تـو نیستی

شادی کلام نامفهومیست

و دوستت می‌ دارم رازیست

کـه در بین حنجره‌‌ ام دق می‌ کند

و مـن چگونه بی‌‌ تـو نگیرد دلم ؟

عکس نوشته های عاشقانه زن و شوهری

عکس عاشقانه دونفره عکس پروفایل عاشقانه دونفره 2019

عکس نوشته های عاشقانه

عکس نوشته دونفره و عکس پروفایل عاشقانه 2019 متن هاي زیبای احساسی 

عکس نوشته های عاشقانه و زیبا

 

همچنین برای مشاهده عکس پروفایل کلیک کنید

تبلیغات