loading...
پدر عشق بسوزه که مرا به این روز انداخت! ( تصویری) - کارت پستال | عکس های فانتزی

آکاایران: پدر عشق بسوزه که مرا به این روز انداخت! ( تصویری)

آکاایران: بعد یه روز یه نفر رو دیدم …
 
پدر عشق بسوزه که مرا به این روز انداخت! ( تصویری) - کارت پستال | عکس های فانتزی

اون این شکلی بود ! !
 
پدر عشق بسوزه که مرا به این روز انداخت! ( تصویری) - کارت پستال | عکس های فانتزی
 
پدر عشق بسوزه که مرا به این روز انداخت! ( تصویری) - کارت پستال | عکس های فانتزی

به گزارش آکاایران: ما اوقات خوبی با هم داشتیم ..
 
پدر عشق بسوزه که مرا به این روز انداخت! ( تصویری) - کارت پستال | عکس های فانتزی

من یه کادو مثل این بهش دادم
 
پدر عشق بسوزه که مرا به این روز انداخت! ( تصویری) - کارت پستال | عکس های فانتزی

وقتی اون هدیه من رو پذیرفت ، من اینجوری شدم!
 
پدر عشق بسوزه که مرا به این روز انداخت! ( تصویری) - کارت پستال | عکس های فانتزی

ما تقریبا همه شب ها ، با هم گفت و گو می کردیم ..
 
پدر عشق بسوزه که مرا به این روز انداخت! ( تصویری) - کارت پستال | عکس های فانتزی
 
پدر عشق بسوزه که مرا به این روز انداخت! ( تصویری) - کارت پستال | عکس های فانتزی

و این وضع من توی اداره بود ..
 
پدر عشق بسوزه که مرا به این روز انداخت! ( تصویری) - کارت پستال | عکس های فانتزی

وقتی همکارام من و دوستم رو دیدند، اینجوری نگاه می کردند ..
 
پدر عشق بسوزه که مرا به این روز انداخت! ( تصویری) - کارت پستال | عکس های فانتزی

و من اینجوری بهشون جواب می دادم ..
 
پدر عشق بسوزه که مرا به این روز انداخت! ( تصویری) - کارت پستال | عکس های فانتزی

اما روز والنتاین ، اون یک گل رز مثل این داد به یه نفر دیگه..
 
پدر عشق بسوزه که مرا به این روز انداخت! ( تصویری) - کارت پستال | عکس های فانتزی

و من اینجوری بودم  …
 
پدر عشق بسوزه که مرا به این روز انداخت! ( تصویری) - کارت پستال | عکس های فانتزی

بعدش اینجوری شدم …
 
پدر عشق بسوزه که مرا به این روز انداخت! ( تصویری) - کارت پستال | عکس های فانتزی

احساس من این بود ….
 
پدر عشق بسوزه که مرا به این روز انداخت! ( تصویری) - کارت پستال | عکس های فانتزی

بعد اینجوری شدم …
 
پدر عشق بسوزه که مرا به این روز انداخت! ( تصویری) - کارت پستال | عکس های فانتزی

بله .. آخرش به این حال و روز افتادم …
 
پدر عشق بسوزه که مرا به این روز انداخت! ( تصویری) - کارت پستال | عکس های فانتزی

پدر عاشقی بسوزه !

پدر عشق بسوزه که مرا به این روز انداخت! ( تصویری) - کارت پستال | عکس های فانتزی
قلبی داشته باش که هرگز سختی سنگ را به خود نگیرد و احساسی داشته باش که هرگز آزاردهنده نباشد

منبع :تبلیغات