آکاایران: مجموعه: کارت پستال و تصاویر متحرک

امام حسن علیه السلام فرمود: چنان برای دنیایت تلاش کن که گویا همیشه زنده ای، و چنان برای آخرتت تلاش کن که گوئی فردا مرگت فرا می رسد.

(الحیاة، ج 4، ص 62)

 

 تصاویر میلاد امام حسن (ع)

آکاایران: تصاویر ولادت امام حسن مجتبی (ع)

 میلاد امام حسن (ع)

کارت تبریک میلاد امام حسن(ع)

 

 ولادت امام حسن مجتبی(ع)

 تصاویر ولادت امام حسن(ع)

تصاویر ولادت امام حسن(ع)

 

تصاویر ولادت امام حسن مجتبی (ع) - سری چهارم -آکاولادت امام حسن(ع)

 کارت پستال ولادت امام حسن مجتبی (ع)

کارت پستال ولادت امام حسن مجتبی (ع)

 

 میلاد امام حسن مجتبی (ع)

 کارت تبریک میلاد امام حسن(ع)

تصاویر میلاد امام حسن (ع)

 

 ولادت امام حسن مجتبی(ع)

 کارت پستال میلاد امام حسن مجتبی(ع)

میلاد امام حسن (ع)

 

 تصاویر میلاد امام حسن (ع)

 میلاد امام حسن (ع)

کارت تبریک ولادت امام حسن(ع)

 

 ولادت امام حسن مجتبی(ع)

تصاویر میلاد امام حسن(ع)

 

گردآوری : بخش اسرارخانه داری بیتوته


.

منبع :  تصاویر ولادت امام حسن(ع)


تبلیغات