آکاایران: مجموعه: کارت پستال و تصاویر متحرک

پایی که نیست همـره مـولا، شکسته بـــاد
دستی که نیست یاور آن شـاه، بســته باد
تکمیل دیـن از او شد و نعمـت از او تمام
عیـد غـدیر خم بر شما مبارک

 عید غدیر

آکاایران: تصاویر عید سعید غدیر خم

 عید سعید غدیر خم

عکس های عید سعید غدیر خم

 

 عید سعید غدیر

 تصاویر عید سعید غدیر

کارت پستال عید سعید غدیر خم

 

 کارت تبریک عید غدیر

تصاویر عید سعید غدیر خم -آکاکارت پستال عید سعید غدیر خم

تصاویر عید سعید غدیر خم

 

 عکس تبریک عید غدیر خم

 تبریک عید غدیر خم

عکس تبریک عید غدیر خم

 

 عکس های عید سعید غدیر خم

 کارت پستال عید غدیر خم

عید سعید غدیر

 

 عید غدیر

 عید سعید غدیر خم

عکس های عید سعید غدیر خم

 

 عید سعید غدیر

 تصاویر عید سعید غدیر

کارت پستال عید سعید غدیر خم

 

گردآوری : بخش اسرارخانه داری بیتوته


.

منبع :  کارت تبریک عید غدیر


تبلیغات