کارت پستال برای تسلیت شهادت امام موسی کاظم (ع) -آکاکارت پستال برای تسلیت شهادت امام موسی کاظم (ع) -آکا

آکاایران: کارت پستال برای تسلیت شهادت امام موسی کاظم (ع)

آکاایران: کارت پستال برای تسلیت شهادت امام موسی کاظم (ع)

 

امشب شب عزای امام عالمین است
دل را هوای قبر غریب کاظمین است
باب الحوائج امشب حاجت روا گردیده
مهدی به یاد جدش، صاحب عزا گردیده
آجرک الله یا بقیة الله

 

کارت پستال برای تسلیت شهادت امام موسی کاظم (ع) -آکاکارت پستال برای تسلیت شهادت امام موسی کاظم (ع) -آکا

تصاویر شهادت امام موسی بن جعفر (ع)

 

کارت پستال برای تسلیت شهادت امام موسی کاظم (ع) -آکاکارت پستال برای تسلیت شهادت امام موسی کاظم (ع) -آکا

کارت پستال برای تسلیت شهادت امام موسی کاظم (ع) -آکاکارت پستال برای تسلیت شهادت امام موسی کاظم (ع) -آکا

کارت شهادت امام موسی کاظم (ع)

 

کارت پستال برای تسلیت شهادت امام موسی کاظم (ع) -آکاکارت پستال برای تسلیت شهادت امام موسی کاظم (ع) -آکا

کارت پستال برای تسلیت شهادت امام موسی کاظم (ع) -آکاکارت پستال برای تسلیت شهادت امام موسی کاظم (ع) -آکا

عکس های کارت پستال شهادت امام موسی کاظم (ع)

کارت پستال برای تسلیت شهادت امام موسی کاظم (ع) -آکاکارت پستال برای تسلیت شهادت امام موسی کاظم (ع) -آکا

کارت پستال برای تسلیت شهادت امام موسی کاظم (ع) -آکاکارت پستال برای تسلیت شهادت امام موسی کاظم (ع) -آکا

شهادت امام موسی کاظم (ع)

کارت پستال برای تسلیت شهادت امام موسی کاظم (ع) -آکاکارت پستال برای تسلیت شهادت امام موسی کاظم (ع) -آکا

کارت پستال برای تسلیت شهادت امام موسی کاظم (ع) -آکاکارت پستال برای تسلیت شهادت امام موسی کاظم (ع) -آکا

عکس کارت پستال شهادت امام موسی کاظم (ع)

کارت پستال برای تسلیت شهادت امام موسی کاظم (ع) -آکاکارت پستال برای تسلیت شهادت امام موسی کاظم (ع) -آکا

کارت پستال برای تسلیت شهادت امام موسی کاظم (ع) -آکاکارت پستال برای تسلیت شهادت امام موسی کاظم (ع) -آکا

شهادت امام موسی بن جعفر (ع)

مطالب مرتبط:

اس ام اس های ویژه ولادت امام موسی کاظم (ع)

اس ام اس های تسلیت شهادت امام موسی کاظم (ع)

چهل حدیث از امام موسی کاظم (ع)

کارت پستال شهادت امام موسی کاظم (ع)


tebyan.net

.

منبع : کارت پستال برای تسلیت شهادت امام موسی کاظم (ع) -آکاکارت پستال برای تسلیت شهادت امام موسی کاظم (ع) -آکا


تبلیغات