آکاایران: کارت پستال روز بزرگداشت حافظ, پوستر بزرگداشت حافظ, تصاویر روز بزرگداشت حافظ, عکس برای روز حافظ

پوستر و کارت پستال روز بزرگداشت حافظ

 کارت پستال و عکس متحرک

آکاایران: پوستر و کارت پستال روز بزرگداشت حافظ

سال ها دل طلب جام جم از ما می کرد

و آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد

بیدلی در همه احوال خدا با او بود

او نمی دیدش و از دور خدایا می کرد

روز بزرگداشت حافظ مبارک

 کارت پستال روز حافظ

تصاویر پوسترهای روز حافظ

www.abartazeha.com

 روز حافظ

راهیست راه عشـــق کـــه هیچش کـــــناره نیست
آن جـــا جــز آن کـــه جـان بسپارند چـاره نیست
هر گه که دل به عشق دهی خوش دمی بود
در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست…
حافظ

هـــر آن کــــه جانب اهـــل خدا نگــه دارد
خـــداش در همـــه حـــال از بلا نگــــــه دارد
حــدیث دوست نگــویم مگر به حضــرت دوست
کــــــــه آشنــــا سـخـــــن آشنــــا نگـــــــه دارد…
حافظ

 روز بزرگداشت حافظ

کارت پستال روز بزرگداشت حافظ , پوستر روز بزرگداشت حافظ

 پوستر بزرگداشت حافظ

پوستر و کارت پستال روز بزرگداشت حافظروز بزرگداشت حافظ

کارت پستال بزرگداشت روز حافظ

 کارت پستال و عکس متحرک

دوش دیــــدم کــــه مـلایـــک در میـخــــانـــه زدنــد
گـــــل آدم بســــرشتنـــد و بــه پیمـــانــه زدنـــد
ســاکنـــان حـــــرم ستـــر و عفـــاف ملکـــوت
بــا مـــن راه نشیـــن بــاده مـستانــه زدنــد
آسمــــان بـار امـــانت نتـوانســت کــشید
قــرعــــه کـــار به نام مـــن دیوانــه زدنــد
جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه
چون نــدیدند حقیقت ره افسانه زدنــد
شکـــر ایزد کــه میان من و او صلح افتاد
صـــوفیان رقص کـــنان ساغر شکرانه زدند
آتش آن نیسـت کــه از شعله او خندد شمع
آتش آن است کـــــه در خــــرمن پـــــروانه زدند
کـــــس چـــو حــافظ نگشــاد از رخ اندیشه نقاب
تـا ســــر زلـــف سخـــن را بــــه قلـــم شـــانه زدند

حافظ

 کارت پستال روز حافظ

بزرگداشت روز حافظ

 روز حافظ

 روز بزرگداشت حافظ

پوستر روز حافظ

 پوستر بزرگداشت حافظ

پوستر و کارت پستال روز بزرگداشت حافظ

گردآوری :  – بازنشر – www.abartazeha.com

Save

Save

.

منبع : abartazeha.com

تبلیغات