آکاایران: عکس نوشته های کوروش کبیر ، جملات تصویری کوروش کبیر

سخنان کوروش کبیر ، عکس نوشته سخنان کوروش کبیر ، جملات دلپذیر از کوروش کبیر ، عکس نوشته جملات کورش.

 کارت پستال و عکس متحرک

آکاایران: عکس نوشته های کوروش کبیر ، جملات تصویری کوروش کبیر

عکس نوشته سخنان کوروش کبیر

 کوروش کبیر

عکس نوشته کوروش کبیر

پس از مرگم، بدنم را طلاکاری یا نقره کاری نکنید یا در تابوت یا چیزی همانند این مگذارید.

زودتر آنرا در آغوش خاک بسپارید. آیا جایی فرخنده تر از خاک برای آرمیدن است؟!

خاک مادر زیبایی هاست و دایه نیکی ها.

در سراسر زندگی دوستار مردمان بوده ام؛ شاد خواهم شد که دوباره بخشی از آن

چیزی بشوم که برای مردمان خوبی فراوان ببار می آورد.

 عکس نوشته کوروش کبیر

کوروش کبیر

 سخنان کوروش کبیر

عکس نوشته های کوروش کبیر ، جملات تصویری کوروش کبیر

 جملات کوروش کبیر

جملات کوروش کبیر

سخن کوروش به گبریاس که مخالف بود که کوروش در ابتدا به بابل حمله ببرد:

تو حق داری که احتیاط را توصیه می کنی ولی من عقیده دارم که راست به طرف بابل بروم.

نخست آنکه این شهر مرکز قوای دشمن است و سپس

آنکه فتح هیچ گاه بسته به عده نبوده بلکه شجاعت باعث بهره مندی است.

عکس نوشته های کوروش کبیر ، جملات تصویری کوروش کبیرعکس نوشته های کوروش کبیر

وصیت نامه کوروش کبیر

 کارت پستال و عکس متحرک

عکس های کوروش کبیر

ای انسان هرکه باشی و از هر جا که بیای می دانم خواهی امد

من کوروشم که برای پارسی ها این دولت وسیع را بنا نهادم

بدین مشتی خاک که تن مرا پوشاند رشک مبر.

 کوروش کبیر

عکس نوشته سخنان کوروش کبیر

 عکس نوشته کوروش کبیر

جملات دلپذیر از کوروش کبیر

 سخنان کوروش کبیر

جملاتی از کوروش کبیر

 جملات کوروش کبیر

عکس نوشته جملات کورش

گردآوری:بیتوته

  • جملات دلپذیر از کورش کبیر – سخنان کوروش کبیر
.

منبع : abartazeha.com

تبلیغات