بغض به سینه می رود پهنه به پهنه لب به لب
اشک زدیده می رود چشمه به چشمه، یم به یم

همچو هزار در غمت شاخه به شاخه، گل به گل
ناله زدل برآورم سینه به سینه، دم به دم

بر سر زلف عقده با حوصله شان می کشم
حلقه به حلقه مو به مو، طره به طره خم به خم


رحلت جانسوز امام خمینی(ره) تسلیت باد

کارت پستال ویژه رحلت امام خمینی

کارت پستال 14 خرداد

کارت تسلیت رحلت امام خمینی

کارت پستال ویژه رحلت امام خمینی

تصاویر رحلت امام خمینی

کارت تسلیت رحلت امام خمینی

کارت پستال رحلت امام خمینی

کارت تسلیت رحلت امام خمینی

رحلت امام خمینی

تصاویر رحلت امام خمینی

تصاویر 14 خرداد

کارت پستال رحلت امام خمینی

کارت پستال 14 خرداد

کارت پستال 14 خرداد

تسلیت امام خمینی

کارت پستال ویژه رحلت امام خمینی

کارت پستال ویژه رحلت امام خمینی

کارت تسلیت رحلت امام خمینی

کارت تسلیت رحلت امام خمینی

کارت تسلیت رحلت امام خمینی

تصاویر رحلت امام خمینی

تصاویر رحلت امام خمینی

کارت پستال رحلت امام خمینی

کارت پستال رحلت امام خمینی

منابع : askdin.com

resaneh7.ir


Notice: Undefined index: creat_by in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/foto-aka/modulesx/mod_c6.php on line 2
تبلیغات