فانتزی های دنیای خیالی +عکس - کارت پستال | عکس های فانتزی
تاپ ناپ: هنرمند و عکاس اوکراینی اولگ اوپریسکو ، عکس هایی از دنیای خیالاتش را به ظهور رسانده است. این عکاس که بیشتر عکس هایش جنبه فانتزی دارد برای هر عکس روز ها تلاش و برنامه  ریزی مینماید. به گفته او عکاسی مانند قمار است. لحظه ای که کلید شاتر دوربین را می فشارید یا عکس شما برندهخواهد بود و یا هیچوقت به آنجایی که باید نخواهد رسید. در ادامه این آلبومتاپ ناپ نمونه هایی از آثار او را مشاهده میکنید.

فانتزی های دنیای خیالی +عکس - کارت پستال | عکس های فانتزی


فانتزی های دنیای خیالی +عکس - کارت پستال | عکس های فانتزی


فانتزی های دنیای خیالی +عکس - کارت پستال | عکس های فانتزی


فانتزی های دنیای خیالی +عکس - کارت پستال | عکس های فانتزی


فانتزی های دنیای خیالی +عکس - کارت پستال | عکس های فانتزی


فانتزی های دنیای خیالی +عکس - کارت پستال | عکس های فانتزی


فانتزی های دنیای خیالی +عکس - کارت پستال | عکس های فانتزی


فانتزی های دنیای خیالی +عکس - کارت پستال | عکس های فانتزی


فانتزی های دنیای خیالی +عکس - کارت پستال | عکس های فانتزی


فانتزی های دنیای خیالی +عکس - کارت پستال | عکس های فانتزی


فانتزی های دنیای خیالی +عکس - کارت پستال | عکس های فانتزی


فانتزی های دنیای خیالی +عکس - کارت پستال | عکس های فانتزی


فانتزی های دنیای خیالی +عکس - کارت پستال | عکس های فانتزی


گردآوری گالری عکس آکاایران
گردآوری گالری عکس آکاایران

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

عکس های خیالی

تبلیغات