هواشناسی آنلاین - دیدنی های امروز


۲۰
تبریز
نم نسبی %۲۱
۱۴ km/h سرعت باد
جهت باد غربی
۲۰° c

۱۴
اردبیل
نم نسبی %۶۷
۲۲ km/h سرعت باد
جهت باد شمال شرقی
۱۴° c

۱۹
ارومیه
نم نسبی %۲۴
۷ km/h سرعت باد
جهت باد جنوب شرقی
۱۹° c

۲۰
رشت
نم نسبی %۶۸
سرعت باد آرام
- جهت باد
۲۰° c

۲۱
بجنورد
نم نسبی %۳۲
۱۸ km/h سرعت باد
جهت باد شمال غربی
۲۱° c

۲۰
زنجان
نم نسبی %۲۸
۱۱ km/h سرعت باد
جهت باد غربی
۲۰° c

۲۴
قزوین
نم نسبی %۲۰
۴ km/h سرعت باد
جهت باد شمال غربی
۲۴° c

۲۴
گرگان
نم نسبی %۵۳
۱۸ km/h سرعت باد
جهت باد غربی
۲۴° c

۲۲
مشهد
نم نسبی %۲۱
سرعت باد آرام
- جهت باد
۲۲° c

۲۳
سنندج
نم نسبی %۱۵
۲۵ km/h سرعت باد
جهت باد جنوب غربی
۲۳° c

۲۲
کرج
نم نسبی %۲۱
۱۴ km/h سرعت باد
جهت باد شمال غربی
۲۲° c

۲۴
تهران
نم نسبی %۱۳
۲۹ km/h سرعت باد
جهت باد شمال غربی
۲۴° c

۲۵
سمنان
نم نسبی %۲۲
۱۴ km/h سرعت باد
جهت باد جنوب غربی
۲۵° c

۲۳
ساری
نم نسبی %۶۴
۷ km/h سرعت باد
جهت باد شمال شرقی
۲۳° c

۲۵
کرمانشاه
نم نسبی %۱۲
۲۲ km/h سرعت باد
جهت باد غربی
۲۵° c

۲۱
همدان
نم نسبی %۱۷
۲۵ km/h سرعت باد
جهت باد غربی
۲۱° c

۲۳
اراک
نم نسبی %۱۴
۲۲ km/h سرعت باد
جهت باد غربی
۲۳° c

۲۹
قم
نم نسبی %۱۶
۲۲ km/h سرعت باد
جهت باد غربی
۲۹° c

۲۵
ایلام
نم نسبی %۲۰
۱۱ km/h سرعت باد
جهت باد غربی
۲۵° c

۲۷
خرم آباد
نم نسبی %۱۳
۲۵ km/h سرعت باد
جهت باد غربی
۲۷° c

۲۳
شهر کرد
نم نسبی %۴
۲۵ km/h سرعت باد
جهت باد جنوب غربی
۲۳° c

۲۷
اصفهان
نم نسبی %۹
۱۸ km/h سرعت باد
جهت باد شمال شرقی
۲۷° c

۲۶
بیرجند
نم نسبی %۸
۲۵ km/h سرعت باد
جهت باد شمال غربی
۲۶° c

۳۵
اهواز
نم نسبی %۲۸
۷ km/h سرعت باد
جهت باد شمال شرقی
۳۵° c

۲۹
یزد
نم نسبی %۸
۷ km/h سرعت باد
جهت باد شمالی
۲۹° c

۲۶
یاسوج
نم نسبی %۳
۲۲ km/h سرعت باد
جهت باد شمال غربی
۲۶° c

۳۰
کرمان
نم نسبی %۵
۱۱ km/h سرعت باد
جهت باد غربی
۳۰° c

۳۳
جزیره خارک
نم نسبی %۵۹
۱۸ km/h سرعت باد
جهت باد شمال غربی
۳۳° c

۲۹
شیراز
نم نسبی %۴
۱۴ km/h سرعت باد
جهت باد غربی
۲۹° c

۲۷
زاهدان
نم نسبی %۱۶
۱۱ km/h سرعت باد
جهت باد شمالی
۲۷° c

۳۴
بوشهر
نم نسبی %۵۲
۷ km/h سرعت باد
جهت باد شمال غربی
۳۴° c

۳۳
بندر عباس
نم نسبی %۵۹
۲۲ km/h سرعت باد
جهت باد جنوب غربی
۳۳° c

۳۲
جزیره قشم
نم نسبی %۶۶
۲۹ km/h سرعت باد
جهت باد جنوب غربی
۳۲° c

۳۳
جزیره کیش
نم نسبی %۵۲
۷ km/h سرعت باد
جهت باد غربی
۳۳° c

۳۲
جزیره ابوموسی
نم نسبی %۵۸
۷ km/h سرعت باد
جهت باد غربی
۳۲° c
آخرین بروز رسانی: ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ ۱۶:۳۰
راهنمای علایم نقشه وضع آب و هوا

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات