هواشناسی آنلاین - دیدنی های امروز


۲۶
تبریز
نم نسبی %۳۶
۴ km/h سرعت باد
جهت باد شمالی
۲۶° c

۱۸
اردبیل
نم نسبی %۶۳
۷ km/h سرعت باد
جهت باد جنوب غربی
۱۸° c

۲۰
ارومیه
نم نسبی %۳۴
۱۴ km/h سرعت باد
جهت باد غربی
۲۰° c

۲۷
رشت
نم نسبی %۸۳
سرعت باد آرام
- جهت باد
۲۷° c

۱۸
بجنورد
نم نسبی %۳۲
سرعت باد آرام
- جهت باد
۱۸° c

۲۴
زنجان
نم نسبی %۴۱
۴ km/h سرعت باد
جهت باد شرقی
۲۴° c

۲۳
قزوین
نم نسبی %۳۸
۷ km/h سرعت باد
جهت باد شمالی
۲۳° c

۲۵
گرگان
نم نسبی %۷۸
سرعت باد آرام
- جهت باد
۲۵° c

۲۱
مشهد
نم نسبی %۲۶
۷ km/h سرعت باد
جهت باد جنوب غربی
۲۱° c

۲۵
سنندج
نم نسبی %۱۴
۷ km/h سرعت باد
جهت باد شمالی
۲۵° c

۲۷
کرج
نم نسبی %۲۲
۷ km/h سرعت باد
جهت باد جنوب شرقی
۲۷° c

۲۷
تهران
نم نسبی %۲۸
سرعت باد آرام
- جهت باد
۲۷° c

۲۸
سمنان
نم نسبی %۱۴
۷ km/h سرعت باد
جهت باد شمالی
۲۸° c

۲۶
ساری
نم نسبی %۸۳
سرعت باد آرام
- جهت باد
۲۶° c

۲۸
کرمانشاه
نم نسبی %۹
۱۱ km/h سرعت باد
جهت باد شمال غربی
۲۸° c

۲۴
همدان
نم نسبی %۱۹
۱۸ km/h سرعت باد
جهت باد جنوبی
۲۴° c

۲۴
اراک
نم نسبی %۲۷
سرعت باد آرام
- جهت باد
۲۴° c

۲۵
قم
نم نسبی %۲۵
سرعت باد آرام
- جهت باد
۲۵° c

۲۹
ایلام
نم نسبی %۱۳
۱۱ km/h سرعت باد
جهت باد شمال غربی
۲۹° c

۲۵
خرم آباد
نم نسبی %۱۳
۱۱ km/h سرعت باد
جهت باد جنوب شرقی
۲۵° c

۲۲
شهر کرد
نم نسبی %۱۸
۱۴ km/h سرعت باد
جهت باد شرقی
۲۲° c

۲۷
اصفهان
نم نسبی %۱۷
۷ km/h سرعت باد
جهت باد شمال شرقی
۲۷° c

۲۱
بیرجند
نم نسبی %۱۶
۲۲ km/h سرعت باد
جهت باد شرقی
۲۱° c

۳۶
اهواز
نم نسبی %۵۶
۱۴ km/h سرعت باد
جهت باد جنوب غربی
۳۶° c

۲۵
یزد
نم نسبی %۱۴
۷ km/h سرعت باد
جهت باد جنوب غربی
۲۵° c

۲۳
یاسوج
نم نسبی %۳۸
سرعت باد آرام
- جهت باد
۲۳° c

۲۳
کرمان
نم نسبی %۹
۲۵ km/h سرعت باد
جهت باد شمالی
۲۳° c

۳۵
جزیره خارک
نم نسبی %۸۵
۱۰ km/h سرعت باد
جهت باد جنوب غربی
۳۵° c

۳۰
شیراز
نم نسبی %۱۲
۷ km/h سرعت باد
جهت باد شمالی
۳۰° c

۲۵
زاهدان
نم نسبی %۱۵
۱۱ km/h سرعت باد
جهت باد شمالی
۲۵° c

۳۴
بوشهر
نم نسبی %۸۴
سرعت باد آرام
- جهت باد
۳۴° c

۳۲
بندر عباس
نم نسبی %۸۴
۱۴ km/h سرعت باد
جهت باد شمال شرقی
۳۲° c

۳۱
جزیره قشم
نم نسبی %۷۰
۱۱ km/h سرعت باد
جهت باد شرقی
۳۱° c

۳۲
جزیره کیش
نم نسبی %۷۹
۷ km/h سرعت باد
جهت باد شمالی
۳۲° c

۳۵
جزیره ابوموسی
نم نسبی %۶۲
۱۰ km/h سرعت باد
جهت باد شمال غربی
۳۵° c
آخرین بروز رسانی: ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ۰۰:۳۰
راهنمای علایم نقشه وضع آب و هوا

اخبار اکاایران

تبلیغات