هواشناسی آنلاین - دیدنی های امروز


۲۸
تبریز
نم نسبی %۲۶
۱۴ km/h سرعت باد
جهت باد جنوب غربی
۲۸° c

۲۰
اردبیل
نم نسبی %۷۰
۲۱ km/h سرعت باد
جهت باد شمال شرقی
۲۰° c

۲۶
ارومیه
نم نسبی %۳۴
۷ km/h سرعت باد
جهت باد شرقی
۲۶° c

۲۶
رشت
نم نسبی %۶۹
۱۱ km/h سرعت باد
جهت باد شرقی
۲۶° c

۲۶
بجنورد
نم نسبی %۳۷
۲۱ km/h سرعت باد
جهت باد غربی
۲۶° c

۲۸
زنجان
نم نسبی %۳۰
۱۰ km/h سرعت باد
جهت باد شمال شرقی
۲۸° c

۲۸
قزوین
نم نسبی %۳۹
۱۰ km/h سرعت باد
جهت باد غربی
۲۸° c

۳۱
گرگان
نم نسبی %۳۶
۲۸ km/h سرعت باد
جهت باد غربی
۳۱° c

۲۷
مشهد
نم نسبی %۳۴
۱۴ km/h سرعت باد
جهت باد شمال شرقی
۲۷° c

۳۳
سنندج
نم نسبی %۱۱
۷ km/h سرعت باد
جهت باد غربی
۳۳° c

۳۲
کرج
نم نسبی %۱۳
سرعت باد آرام
- جهت باد
۳۲° c

۳۲
تهران
نم نسبی %۱۲
۱۱ km/h سرعت باد
جهت باد جنوبی
۳۲° c

۳۴
سمنان
نم نسبی %۱۷
۱۴ km/h سرعت باد
جهت باد جنوب شرقی
۳۴° c

۲۶
ساری
نم نسبی %۶۶
۷ km/h سرعت باد
جهت باد شمالی
۲۶° c

۳۲
کرمانشاه
نم نسبی %۷
۱۱ km/h سرعت باد
جهت باد شمال غربی
۳۲° c

۳۰
همدان
نم نسبی %۱۲
۷ km/h سرعت باد
جهت باد شمال غربی
۳۰° c

۳۱
اراک
نم نسبی %۱۷
۱۰ km/h سرعت باد
جهت باد شرقی
۳۱° c

۳۷
قم
نم نسبی %۱۷
۱۰ km/h سرعت باد
جهت باد شرقی
۳۷° c

۳۲
ایلام
نم نسبی %۱۳
۱۷ km/h سرعت باد
جهت باد غربی
۳۲° c

۳۴
خرم آباد
نم نسبی %۷
۱۷ km/h سرعت باد
جهت باد غربی
۳۴° c

۲۸
شهر کرد
نم نسبی %۵
۱۴ km/h سرعت باد
جهت باد غربی
۲۸° c

۳۷
اصفهان
نم نسبی %۲
۱۷ km/h سرعت باد
جهت باد غربی
۳۷° c

۳۵
بیرجند
نم نسبی %۱۰
۱۰ km/h سرعت باد
جهت باد شمالی
۳۵° c

۴۲
اهواز
نم نسبی %۱۶
۱۴ km/h سرعت باد
جهت باد غربی
۴۲° c

۳۷
یزد
نم نسبی %۹
۱۱ km/h سرعت باد
جهت باد غربی
۳۷° c

۳۲
یاسوج
نم نسبی %۷
سرعت باد آرام
- جهت باد
۳۲° c

۳۵
کرمان
نم نسبی %۶
۱۷ km/h سرعت باد
جهت باد شمال شرقی
۳۵° c

۳۴
جزیره خارک
نم نسبی %۴۶
۱۰ km/h سرعت باد
جهت باد غربی
۳۴° c

۳۴
شیراز
نم نسبی %۸
۷ km/h سرعت باد
جهت باد شمال غربی
۳۴° c

۳۴
زاهدان
نم نسبی %۱۸
۱۴ km/h سرعت باد
جهت باد شمالی
۳۴° c

۳۲
بوشهر
نم نسبی %۷۱
۱۰ km/h سرعت باد
جهت باد شمال غربی
۳۲° c

۳۸
بندر عباس
نم نسبی %۴۷
۱۴ km/h سرعت باد
جهت باد جنوب غربی
۳۸° c

۳۴
جزیره قشم
نم نسبی %۷۳
۳۸ km/h سرعت باد
جهت باد جنوب غربی
۳۴° c

۳۶
جزیره کیش
نم نسبی %۴۶
۱۴ km/h سرعت باد
جهت باد غربی
۳۶° c

۳۴
جزیره ابوموسی
نم نسبی %۷۱
۱۴ km/h سرعت باد
جهت باد غربی
۳۴° c
آخرین بروز رسانی: ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ ۲۰:۰۰
راهنمای علایم نقشه وضع آب و هوا
تبلیغات