آکایران :وبسایت فرادید: عکاس 30 ساله حیات وحش در تاریکی شب توانست لحظات نادری از کشمکش دو شیر با یک کروکودیل بر سر لاشه یک بوفالو را عکاسی کند؛ لحظاتی که با توافق طرفین بر سر تقسیم لاشه به پایان رسید.
عکاس 30 ساله ایتالیایی "دیوید چیوسی" که همراه با یک راهنما برای عکاسی به منطقه حیات وحش پارک "کروگر" در افریقای جنوبی رفته بود در کنار رودخانه با صحنه شگفت انگیزی مواجه شد. او دو شیر نر را در کنار لاشه یک بوفالو دید؛ یک کروکودیل عظیم الجثه نیز در فاصله چند متری آنها سعی می کرد در این غذا که به نظر نمی رسید با شکار نصیب شیرها شده باشد با آنها شریک شود. به روایت عکاس کروکودیل ساعتی منتظر ماند تا هوا تاریک شود و سپس به لاشه نزدیک شد؛ در این لحظه صدای غرش شیرها که سعی می کردند مهمان ناخوانده را دور کنند بلند شد. یکی از شیرها دهانش را  باز کرد و به علامت تهدید دندان هایش را به کروکودیل نشان داد اما او نیز متقابلا سرش را بلند کرد و آرواره قدرتمندش را به رخ حریف کشید.
بنا به گزارش آکاایران : این کشمکش به همین ترتیب برای لحظاتی ادامه می یابد تا اینکه دو  طرف قدرتمند، پی به بی نتیجه بودن این نزاع می برند؛ کروکودیل به لاشه نزدیک می شود و شروع به خوردن می کند و شیر هم از ادامه درگیری منصرف شده و به خوردن مشغول می شود.
,عکس: توافق شیر و تمساح بر سر بوفالو! توافق,شیر,تمساح,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه

آکاایران: عکس: توافق شیر و تمساح بر سر بوفالو!


,عکس: توافق شیر و تمساح بر سر بوفالو! توافق,شیر,تمساح,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه

,عکس: توافق شیر و تمساح بر سر بوفالو! توافق,شیر,تمساح,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه

,عکس: توافق شیر و تمساح بر سر بوفالو! توافق,شیر,تمساح,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه

,عکس: توافق شیر و تمساح بر سر بوفالو! توافق,شیر,تمساح,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه

,عکس: توافق شیر و تمساح بر سر بوفالو! توافق,شیر,تمساح,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه

,عکس: توافق شیر و تمساح بر سر بوفالو! توافق,شیر,تمساح,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه

,عکس: توافق شیر و تمساح بر سر بوفالو! توافق,شیر,تمساح,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه

,عکس: توافق شیر و تمساح بر سر بوفالو! توافق,شیر,تمساح,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه

,عکس: توافق شیر و تمساح بر سر بوفالو! توافق,شیر,تمساح,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه

,عکس: توافق شیر و تمساح بر سر بوفالو! توافق,شیر,تمساح,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه

منبع :

عکس: توافق شیر و تمساح بر سر بوفالو! - دیدنی های امروز

تبلیغات