وبسایت مشرق: انتشار تصویر کودک فقیر 9 ساله فلیپینی که در حال درس خواندن زیر نور رستوران مک دونالد است بسیار خبر ساز شد. رستوران های زنجیره ای مک دونالد به عنوان نماد کاپیتالیسم آمریکایی محسوب می شود و توانسته اند با نیروی کار و منابع طبیعی کشورهای فقیر سود کلانی به جیب بزند.

انتشار تصویر "دانیل کابرا" پسربچه بی خانمان فیلیپینی که زیر نور یکی از شعبه های مک دونالد مشغول درس خواندن بود بسیار خبر ساز شد تا جایی که این تصویر . پس از پخش شدن تصویر این پسربچه در اینترنت، افراد زیادی برای حمایت مالی با دانیل و خانواده اش تماس گرفتند، اما در این میان، یک پیشنهاد، بسیار ویژه بود. حزب فیلیپینی حضور و حمایت مردمی ضدجرم و تروریسم، پیشنهاد داده یک بورسیه تحصیلی را که جزئیات آن مشخص نشده است، به دانیل اهدا کند.

,عکسی از یک کودک فقیر که جهانی شد بی خانمان,فقیر,کودک,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه


دانیل 9 ساله که پدر خود را از دست داده و با مادرش زندگی می کند، بعد از دریافت کمک هزینه و حمایت های مردمی که از سراسر دنیا به خانواده اش رسیده است، اکنون آن قدر پول دارد که بتواند تا ورود به دانشگاه درس بخواند و به رؤیای خود یعنی دکتر یا پلیس شدن جامه عمل بپوشاند.

شرکت مک دونالد که ششمین برند دنیا از نظر ارزش مالی است، با فعالیت در 119 کشور، بیش از 31 هزار شعبه و یک و نیم میلیون کارمند، و روزانه 68 میلیون مشتری، در سراسر دنیا دارد. در عین حال، مک دونالد به عنوان نماد کاپیتالیسم آمریکایی، یکی از عوامل فقر تغذیه ای در جهان شناخته شده است. این شرکت با استفاده از زمین، نیروی کار و منابع طبیعی کشورهای فقیر، توانسته است سود کلانی به جیب بزند.
تبلیغات