برترین ها: صبح روز جمعه در جنوب آفریقا دو شیر به یک بز کوهی درست در چند متری ماشین ها حمله کردند. «Briton Carolyn Dunford» عکاس 23 ساله که در حال اتمام دوره کارآموزی خود در پارک ملی کروگر بود، در مقابل چشم های متعجب توریست ها، از این حادثه عکس برداری کرد. توریست ها شیشه های ماشین خود را پایین کشیده بودند تا این صحنه از حیات وحش را از دست ندهند.

این حادثه تنها 2 ماه پس از زمانی که کاترین چپل  29 ساله توسط یک شیر از پنجره ماشین اش در پارک شیرها در نزدیکی ژوهانسبورگ به بیرون کشیده شد، اتفاق افتاد. Briton Carolyn Dunford می گوید: «ناگهان یک بز کوهی، در حالی که 2 شیر به دنبال اش بودند، از پشت بوته ها بیرون آمد و وسط جاده ظاهر شد. ابتدا یکی از شیرها از پشت به او حمله کرد، سپس شیر دیگر گردن او را گرفت تا خفه اش کند.»

,خشم حیات وحش جلوی چشمان گردشگران! خوش شانس,گردشگران,خوش شانس ترین,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه


,خشم حیات وحش جلوی چشمان گردشگران! خوش شانس,گردشگران,خوش شانس ترین,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه


,خشم حیات وحش جلوی چشمان گردشگران! خوش شانس,گردشگران,خوش شانس ترین,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه


,خشم حیات وحش جلوی چشمان گردشگران! خوش شانس,گردشگران,خوش شانس ترین,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه


,خشم حیات وحش جلوی چشمان گردشگران! خوش شانس,گردشگران,خوش شانس ترین,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه


,خشم حیات وحش جلوی چشمان گردشگران! خوش شانس,گردشگران,خوش شانس ترین,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه


,خشم حیات وحش جلوی چشمان گردشگران! خوش شانس,گردشگران,خوش شانس ترین,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه


,خشم حیات وحش جلوی چشمان گردشگران! خوش شانس,گردشگران,خوش شانس ترین,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه


,خشم حیات وحش جلوی چشمان گردشگران! خوش شانس,گردشگران,خوش شانس ترین,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه


,خشم حیات وحش جلوی چشمان گردشگران! خوش شانس,گردشگران,خوش شانس ترین,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه

تبلیغات