loading...
تاپ ناپ:  Abdullah Shalleمردی 31 ساله است که ارتباط عجیب و منحصر به فردی با یک  ببر 68 کیلویی دارد،او این ببر را زمانی که 3ماهه بود در اطراف شهر ملنگ در اندونزی پیدا کرد و حالا پس از 4 سال هنوز از این ببر نگهداری می کند.او  با توجه به تمام ضخم هایی که توسط این ببر روی بدنش ایجاد شده است باز هم  هر روز با او بازی می کند.

عکس حیوانات وحشی ,رابطه باورنکردنی این مرد با یک ببر ,عکس ببر,عکس های عجیب


عکس حیوانات وحشی ,رابطه باورنکردنی این مرد با یک ببر ,عکس ببر,عکس های عجیب


عکس حیوانات وحشی ,رابطه باورنکردنی این مرد با یک ببر ,عکس ببر,عکس های عجیب


عکس حیوانات وحشی ,رابطه باورنکردنی این مرد با یک ببر ,عکس ببر,عکس های عجیب


عکس حیوانات وحشی ,رابطه باورنکردنی این مرد با یک ببر ,عکس ببر,عکس های عجیب


عکس حیوانات وحشی ,رابطه باورنکردنی این مرد با یک ببر ,عکس ببر,عکس های عجیب


عکس حیوانات وحشی ,رابطه باورنکردنی این مرد با یک ببر ,عکس ببر,عکس های عجیب


عکس حیوانات وحشی ,رابطه باورنکردنی این مرد با یک ببر ,عکس ببر,عکس های عجیب


عکس حیوانات وحشی ,رابطه باورنکردنی این مرد با یک ببر ,عکس ببر,عکس های عجیب


عکس حیوانات وحشی ,رابطه باورنکردنی این مرد با یک ببر ,عکس ببر,عکس های عجیب


عکس حیوانات وحشی ,رابطه باورنکردنی این مرد با یک ببر ,عکس ببر,عکس های عجیب


رابطه باورنکردنی این مرد با یک ببر +عکس - آکا


عکس حیوانات وحشی ,رابطه باورنکردنی این مرد با یک ببر ,عکس ببر,عکس های عجیب


عکس حیوانات وحشی ,رابطه باورنکردنی این مرد با یک ببر ,عکس ببر,عکس های عجیب


گردآوری گالری عکس آکاایران


تبلیغات